Forskningshuset BioClinicum

Karolinska Universitetssjukhusets forskningshus BioClinicum skapar större möjligheter och nya förutsättningar för den kliniska forskningen och utbildningen.

Ett nav för den kliniska forskningen

BioClinicum är ett nav för den kliniska forskningen med närmare 100 forskargrupper inom ett geografiskt område. Forskningshuset är utformat för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård samt främja interaktionerna mellan forskargrupperna. Byggnaden är ansluten till sjukhuset och Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum. Det geografiska läget skapar närhet mellan både prekliniska institutioner öster om Solnavägen och internt sjukvårds-, utbildnings- och forskningslokaler.

Webbredaktör: Josefin Gawell