Service(core)faciliteter

Definition Corefacilitet

Karolinska Institutet och Region Stockholm har i samarbete tagit fram en kravspecifikation för Corefaciliteter. Information om krav, handhavande och registrering samt kontaktuppgifter finns på KIs webb

BioClinicums servicefaciliteter

I BioClinicum finns två servicefaciliteter som har bedömts tjäna hela huset och därför är hyresbefriade. Faciliteterna uppfyller dock inte KI/Region Stockholms kravspecifikation för Corefaciliteter.

  • Histolabb Plan J8:20 rum 4300, forskningstema Kardiovask, se mer information här
  • Baktlabb Plan J6:30 rum 4200, forskningstema Cancer är ansvarig, se mer information här

Det finns även två faciliteter som diftas separat av forskningstema Cancer respekive Radiofarmaci. Dessa kan användas efter överenskommelse.

  • Radioaktivitetsrum Plan J5:20 rum 3700, kontaktperson Thuy Tran, Radiofarmaci
  • Isotoplabb Plan J6:30 rum 3400, kontaktpersonAndreas Lundqvist, forskningstema Cancer.

Om du vill använda en servicefacilitet kontaktar du ansvarig person eller grupp för att få information om hur du använder corefaciliteten och vilka regler som gäller. I vissa fall krävs tillstånd, utbildning och i samtliga fall information för att påbörja användning. Som regel är användning av utrustning förenat med en avgift för att täcka driftskostnader.

Starta upp en servicefacilitet i BioClinicum

Finns det önskemål om att starta upp en hyresbefriad sevicefacilitet i BioClinicum kontaktas temats husrådsrepresentant som tar önskemålet vidare till husrådet för beslut.

Underlag till husrådet att ta ställning till bör innehålla följande:

  • Namn och placering av servicefaciliteten
  • Huvudansvarig samt kontaktperson; namn, epost, telefon, lokalplacering, samt organisatorisk tillhörighet
  • Beskrivning av funktion
  • Behov baserat på antalet användare med en lista på användare utanför den egna gruppen
  • Tillgänglighet: Bokningssystem, kostnad, obligatoriska kurser eller tillstånd
  • Konkurrerande verksamheter