KI-nätverket i BioClinicum beräknas vara otillgängligt i 5-10 min imorgon kl. 08.00 p.g.a. nätverksåtgärd

Nyhet

En åtgärd i nätverket i BioClinicum kommer att genomföras imorgon torsdag kl. 08.00 (2018-11-29).

Användare anslutna till KI-delen av nätverket i BioClinicum kommer temporärt att tappa kontakten med nätverket och kommer sedan att återanslutas.

Åtgärden beräknas ta 5-10 min. Rekommendationen är att undvika att ha applikationer igång som är beroende av oavbruten nätverksuppkoppling från kl. 08.00 tills att meddelande gått ut om att nätverksåtgärden är färdigställd. Skrivare kan behövas startas om efter att arbetet färdigställts. 

KI ITA ursäktar den korta notisen. Åtgärden kommer att lösa de nätverksproblem som upplevts av verksamheten i huset. 

För mer information vänligen kontakta KI ITA på tel. 08-524 822 22 eller via mail it-support@ki.se