"Min barnmorska" förlängs och blir del av vårdvalet

Nyhet

Karolinskas projekt Min barnmorska var först i Sverige att erbjuda kvinnor en sammanhållen vårdkedja med ett litet barnmorsketeam som följer den gravida kvinnan genom hela graviditeten, födseln och eftervården. Nu förlängs projektet under hela 2022 och kommer så småningom ingå i det ordinarie vårdvalet.

Projektet Min barnmorska har förlängts och fortsätter under hela 2022. Under 2022 kommer modellen också småningom att bli del av vårdvalet och därmed tillgängligt också efter 2022. Projektet Min barnmorska startade vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och var först i Sverige att erbjuda kvinnor sammanhållen vårdkedja med ett litet barnmorsketeam från inskrivning i tidig graviditet under födsel och postnatalt.

– Min barnmorska har varit en framgång och vi ser redan nu flera goda resultat av arbetssättet. Därför är beslutet som tryggar att verksamheten kan fortsätta både ett kvitto på vårt fina arbete men också ett glädjande beslut för alla de kvinnor som kommer att kunna erbjudas möjligheten att vårdas i Min barnmorska, säger Mia Ahlberg, omvårdnadsansvarig barnmorska.
 
Min barnmorska har i första hand riktat sig till gravida med förlossningsrädsla. Att erbjudas vård av samma barnmorskor under hela processen innebär större trygghet för den gravida och familjen. För barnmorskan innebär det en större möjlighet att erbjuda individualiserad vård under födseln eftersom hon känner kvinnan väl. Projektet innebär också möjligheten att arbeta med En födande – En barnmorska.
 
– Tryggheten är inte bara en upplevd känsla, vi ser redan nu effekter av metoden som bland annat färre barn som föds för tidigt (före vecka 37+0) och färre planerade kejsarsnitt. Vi har inte sett några negativa effekter för mamma och barn av modellen, säger Mia Ahlberg.
 
Projektet startade 2018 och första barnet inom ramen för projektet föddes vid årsskiftet 2018-19. När man började hade man sex barnmorskor som arbetade i modellen. Nu är det 17 barnmorskor fördelade på tre barnmorskemottagningar i Södra Stockholm och förlossningen vid Karolinska i Huddinge.