Diplom till de bästa AT-handledarna och Medicinsk Enhet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

AT-läkarna vid Karolinska Universitetssjukhuset har utsett de bästa AT-handledarna och Medicinsk Enhet i Solna respektive Huddinge för 2021.

En enkätundersökning genomfördes av AT-läkarna, priserna gick till de med flest nomineringar och utgavs i form av diplom samt blommor som delades ut till respektive Medicinsk Enhet och pristagare. Pristagarna för år 2021 blev:

Medicinsk Enhet Solna: Ortopeden
Väl organiserad verksamhet med högt i tak. Alltid inkluderande, pedagogiska och trevliga handledare som tog varje möjliga tillfälle att dela med sig om sina kunskaper. En särskild eloge till de kvinnliga ortopederna.

Christian Ahlstedt och Angelica Wahlgren Månsson

Medicinsk Enhet Huddinge: Funktion PMI
Ett tydligt både praktiskt och teoretiskt utbildningsengagemang. Placeringen är strukturerad och välplanerad och handledarna engagerade. Samtliga medarbetare mötte en med positiv anda, vilket väckte ett stort intresse. Angelica Wahlgren Månsson som var ansvarig har varit väldigt lyhörd och närvarande.

Medicinsk Enhet Huddinge: Kardiologen
Utbildningsorienterad klinik som tar till vara på AT-läkaren som en resurs i arbetslaget. En klinik med mycket fart och fläkt men även tid för reflektion. Många olika placeringar inom kliniken som gör hela placeringen stimulerande. Gott välkomnande och omhändertagande under hela placeringen. Vänliga medarbetare som prioriterar lärande.

Kardiologen blev bästa ME Huddinge.

Handledare Solna: Anders Enocson
Fantastiskt pedagogisk och bidrar till ett klimat med högt i tak.

Carl Spindler, bästa handledare i Solna.

Handledare Solna: Anna Tötterman
Generös med sina kunskaper och färdigheter. Trevlig, engagerad, intresserad och omtyckt av personal.

Handledare Huddinge: Thomas Flodin
En mycket kompetent kardiolog som alltid har tid för frågor och med nöje och intresse delar med sig av sin kunskap på ett bra sätt.

Handledare Solna: Carl Spindler
Kunnig, pedagogisk och engagerad med intresse för att utbilda. Inkluderande.

Stor tack till alla pristagarna från AT-läkarna vid Karolinska Universitetssjukhuset!

Text: Shiva Mansouri, AT-läkare, med dr
Foto: Shiva Mansouri och Roksana Attaeinejad