Karolinska Centrum för Cellterapi deltar i utvecklingen av nationell innovationsmiljö för individualiserade stamcellsbehandlingar

Nyhet

I september fick det nationella innovationsprojektet IndiCell anslag från Vinnova för att göra det enklare att implementera individanpassade stamcellsbehandlingar i vården. Karolinska Centrum för Cellterapi deltar i satsningen och kommer att utgöra den sista bryggan mellan laboratoriet och patienten.

Pontus Blomberg

Inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) har särskilt stor potential vid stamcellsbehandlingar eftersom de kan baseras på patientens egna celler vilket ökar behandlingens effektivitet och minskar behovet av immunsuppression. Men att tillverka iPS-celler är i nuläget dyrt och tidskrävande då det saknas infrastruktur såväl som tydliga processer. Genom IndiCell ska därför svenska forskare, tillsammans med life science-företag och hälsovårdssektorn, skapa ett generiskt arbetsflöde som ska underlätta framtagande av individualiserade stamcellsbehandlingar över hela landet.

Det nya arbetsflödet ska tas fram med hjälp av två pilotstudier där Parkinsons sjukdom och makuladegeneration behandlas med iPS-cellterapi. Pontus Blomberg är verksamhetschef på Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) och samordnar sjukhusets medverkan i projektet som drivs av Anna Falk, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet.

 - Vi har länge haft ett nära samarbete med Anna Falk samt Fredrik Lanner på Karolinska Institutet som också är med i projektet. Det ska bli väldigt spännande att delta i satsningen och se hur vårt samarbete tillslut bär frukt, säger Pontus.

KCC har lång erfarenhet av att utveckla nya behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP) och kommer in i slutet av implementeringen.

- Vår uppgift är att säkerställa att cellerna uppfyller de strikta GMP*-krav som är en förutsättning för att de ska kunna användas terapeutiskt. Detta innefattar att tillse att reagenser och material som används vid framställningen av cellerna är säkra. Vi kommer även att arbeta med regulatoriska aspekter gällande hanteringen av cellerna, förklarar Pontus.

När projektet kan övergå i kliniska prövningar går inte fastställa i nuläget. Men klart är att iPS-cellterapi inte bara har en stor potential inom Parkinsons sjukdom och makuladegeneration - genom IndiCell hoppas forskarna påskynda utvecklingen av individanpassade stamcellsbehandlingar inom områden som cancer, diabetes och artros och göra dem tillgängliga i hela landet.

*Good Manufacturing Practice, eller god tillverkningssed på svenska.

Vad är inducerade pluripotenta stamceller?

En pluripotent stamcell kan utvecklas till alla celltyper som bygger upp kroppen, förutom cellerna i fosterhinnan och moderkakan. Denna potential finns dock inte i differentierade celler utan bara hos embryon. Men genom att uttrycka specifika proteiner hos en vävnadsspecifik cell, till exempel en hudcell, går det att backa cellen i utvecklingen så att den omvandlas till en pluripotent stamcell. Därifrån går det att differentiera cellen till önskad celltyp, till exempel nervceller eller olika blodstamceller som sedan används kan vid patientbehandlingar.

I nuläget används ofta celler från andra personer än patienten (allogena celler) vilket medför en större risk för avstötning och behov av livslång immunsuppression. Men genom att använda patientens egna celler (autologa celler) ökar behandlingens effektivitet och risken för avstötning minskar avsevärt.

Text: Sanne Jonsson
Foto: Anna Bergkvist