Ny ranking - Karolinska Nordens bästa specialiserade sjukhus

Nyhet

När tidskriften Newsweek rankar världens bästa specialiserade sjukhus placerar sig Karolinska i topp i Norden och når framskjutna placeringar även i Europa och globalt.

Newsweek har låtit fler än 40 000 experter inom sjukvård, som läkare och chefer inom sektorn, bedöma tio olika specialistinriktningar på sjukhus över hela världen. De tio områden som bedömts är kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, onkologi, neurologi, ortopedi, barnsjukvård, hjärtkirurgi, neurokirurgi och lungsjukvård (ECMO har placerats i denna kategori). Enkätsvaren har sammanställts och validerats av en grupp medicinska experter. Totalt har 250 sjukhus rankats i varje kategori.

I åtta av tio kategorier placerar sig Karolinska högst i Norden, inom barnsjukvård är placeringen nummer två och inom gastroenterologi hamnar Karolinska på en tredjeplats i Norden. I dessa två kategorier är det danska sjukhus som hamnar högre än Karolinska. Neurokirurgi är globalt sett den del inom Karolinska som når högst med plats 22. Även i den europeiska konkurrensen når neurokirurgi högst med en femteplacering.

– Det är enormt starkt av oss som sjukhus att finnas med så högt upp inom samtliga områden. Vi jämförs här med verksamheter som i många fall är helt inriktade på ett eller ett litet antal områden och med sjukhus som helt saknar akutflöde. Vi sticker ut genom att kombinera bredd – att vi kan hjälpa ett väldigt stort spektrum av patienter - och spets - att vi tillhör de allra bästa. Det är bara medarbetare i världsklass som kan ta ett sjukhus till denna nivå, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi får med detta ännu ett kvitto på att ett sjukhus som styrs från verksamheten och där medarbetare och chefer som är proffs inom sina områden jobbar ihop runt patienterna tillsammans med specialister inom andra områden och i andra delar av sjukhuset skapar en kraft som driver kvalitet, säger Björn Zoëga.  

Bland svenska sjukhus når Akademiska placeringar i topp 250 inom fem kategorier, medan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus finns med i en kategori. Se mer nedan om hur Karolinska placerar sig inom de tio specialistinriktningarna.

Karolinska har av tidskriften Newsweek tidigare utnämnts till världens sjunde bästa sjukhus och nummer två i Europa. I Kategorin ”Smarta sjukhus” placerades Karolinska i topp i Europa och som nummer åtta i världen.

Foto: Carin Tellström

Newsweeks ranking av Karolinska i respektive specialistområde

Kardiologi

# 1 Norden
# 8 Europa
# 25 Världen

Endokrinologi

# 1 Norden
# 6 Europa
# 23 Världen

Gastroenterologi

# 3 Norden
# 30 Europa
# 63 Världen

Onkologi

# 1 Norden
# 30 Europa
# 73 Världen

Neurologi

# 1 Norden
# 7 Europa
# 31 Världen

Ortopedi

# 1 Norden
# 32 Europa
# 83 Världen

Barnsjukvård

# 2 Norden
# 29 Europa
# 99 Världen

Hjärtkirurgi

# 1 Norden
# 12 Europa
# 42 Världen

Neurokirurgi

# 1 Norden
# 5 Europa
# 22 Världen

Lungsjukvård

# 1 Norden
# 11 Europa
# 47 Världen