Vaccinexperten svarar på frågor om covid-19-vaccin till ungdomar

Nyhet

Vecka 32 startar Karolinska Universitetssjukhuset vaccinationer av ungdomar i åldern 16-17 år. Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar, svarar på några av de vanligaste frågorna kring covid-19-vaccinationer för denna åldersgrupp.

Från och med vecka 32 vaccineras ungdomar mellan 16-17 år på Karolinska enligt riktlinjer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Bokning av vaccinationstid görs via appen AlltidÖppet och går att boka både i Huddinge och Solna.

Helena Hervius Askling är överläkare infektionssjukdomar och medicinskt stöd i covidvaccinfrågor till Region Stockholm. Hon har följt utvecklingen under hela året och svarat på många frågor från både vårdpersonal och allmänhet.

Här svarar Helena på några av de vanligaste frågorna kring covid-19-vaccinationer av ungdomar:

Vilket vaccin kommer att ges till 16-17-åringar?

- Pfizers och Moderna.

Varför har Folkhälsomyndigheten bestämt att denna grupp rekommenderas vaccin?

- Smittspridningen av covid-19 fortgår och ju fler som vaccinerar sig desto snabbare kan smittspridningen stoppas. Förhoppningen är att smittspridningen i gymnasieskolan kan minskas till hösten.

Hur vet man att det är säkert att ge covid-19-vaccin till denna åldersgrupp?

- Flera studier är gjorda på åldersgruppen och har granskats av det europeiska läkemedelsverket innan godkännande. Vaccinationer av 16-17 åringar pågår redan i flera länder och biverkningar följs upp löpande.

Vilka biverkningar kan förväntas?

- Samma biverkningar som hos vuxna, övergående ont i armen, huvud-muskelvärk och trötthet i 1-2 dagar efter vaccinationen.

Är det något speciellt ungdomarna ska tänka på när de tagit vaccinet?

- Nej, inte annat än ovan. Det är dock viktigt att fortsätta följa restriktionerna och att testa sig vid eventuella symptom som tidigare, eftersom vaccinet inte ger fullständigt skydd mot smitta eller covid-19-sjukdom.

När kommer ännu yngre barn/ungdomar att börja vaccineras, under 16 år? Vet vi något om detta?

- Nej vi vet inte när/om de under 16 år ska vaccineras men båda mRNA vaccinerna är godkända för barn från 12 år. Barn mellan 12-16 år med vissa medicinska tillstånd (enligt Barnläkarföreningen) rekommenderas redan nu att vaccinera sig, efter bedömning av ansvarig läkare.

Var ska allmänheten vända sig vid frågor?

- Till 1177 i första hand.

Läs mer information på 1177.se