Per Mattsson tf chef för Tema Hjärta Kärl Neuro

Nyhet

Per Mattsson har utsetts till tillförordnad chef för Tema Hjärta Kärl Neuro. Han kommer att ha detta uppdrag parallellt med sitt uppdrag som chef för Tema ARM tills en ordinarie chef för Hjärta Kärl Neuro rekryterats.

Per Mattsson efterträder från och med i dag Anders Ahlsson som utnämnts till hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm med tillträde den 1 oktober.

- Sjukhusets strategi är tydlig med att styrning ska ske från verksamheten. Det är där kunskapen om hur vi kan arbeta bäst för våra patienter finns. Jag kommer därför att fortsätta att skapa förutsättningar för verksamhetscheferna att driva och utveckla den fantastiska sjukvård som bedrivs inom Hjärta Kärl Neuro, säger Per Mattsson.

Arbetet med att rekrytera en ordinarie chef till Hjärta Kärl Neuro pågår.