Karolinska Universitetssjukhuset - godkända att bedriva ST-utbildning inom Öron Näsa Hals

Nyhet

Efter en lång process, och mitt i pandemin, har flera drivna eldsjälar lyckats starta upp ÖNH-mottagningen, som sedan 2013 varit stängd. Kort därefter blev enheten också godkänd till att få bedriva ST-utbildning igen.

Den nya ÖNH- enheten, som ligger belägen på Danderyds Sjukhus men tillhör Karolinska, startade upp i mars 2020 och har fem mottagningsrum och två operationssalar. Till enheten hör två fasta läkare och 11 personer på omvårdnadssidan, därutöver arbetar roterande läkare från ÖNH Karolinska och audionomer som utför hörselmätningar. Inom verksamheten finns också ST-läkare i allmänmedicin som gör sin sidoutbildning inom ÖNH.

- Vi har lyckats bygga upp ungefär samma organisation idag som vi hade tidigare, innan enheten stängde år 2013 och patienterna då istället hänvisades till vårdval. Då fanns vi också geografiskt på Danderyd men organisatoriskt tillhörde vi Karolinska, berättar Malin Boman, omvårdnadschef, Öron Näsa Hals mottagning- och operation Danderyd.

Verksamheten, som tar emot både barn och vuxna, omfattar mottagning och dagkirurgi samt har ett utökat uppdrag att ta emot patienter inom vårdval. Sjukdomar som utreds och behandlas är exempelvis näs-bihålesjukdomar, öronsjukdomar, mun- och svalg inklusive snarkning.

- Vi bedriver specialistvård och har nu återigen, sedan vi blev godkända vid SPUR-inspektionen, utbildningsuppdrag för specialistläkare inom ÖNH. Uppdraget inkluderar också fortbildning av annan legitimerad personal som arbetar med ÖNH-patienter, till exempel distriktsläkare och audionomer, berättar David Landin, ST- chef, Öron Näsa Hals mottagning- och operation Danderyd.

Att öppna den nya utbildningsenheten var en lång process och flera drivande personer var iblandade i arbetet. Det var en stor utmaning för hela mottagningen att starta på nytt, precis samtidigt som en pandemi bröt ut.

- Första året har inneburit mycket arbete kring lokaler, arbetssätt, rutiner och teamarbete. Dessutom mitt under pandemin. Men det har varit värt mödan och nu upplever många av oss att vi har bättre utbildningsfokus och att arbetssätten är mer moderna och effektiva än de var tidigare. Vi är också ett härligt team som, trots utmaningar, håller samman verksamheten och arbetar tillsammans för smidiga dagkirurgiska flöden, säger Malin Boman.

De utbildningar som nu är godkända till att bedrivas på mottagningen igen är mycket viktiga steg i ST-utbildningen för ÖNH-läkare. De säkerställer att Region Stockholm får en fortsatt säker tillgång på specialister inom ÖNH samt att kunskapen kring ÖNH-sjukdomar blir bättre inom primärvården.

För personalens del så tror jag att det skapar det en bra dynamik och nyfikenhet att få vara en del av en utbildningsenhet. Vi hoppas också att enheten, även i fortsättningen, kommer att fortsätta utveckla det dagkirurgiska flödet för våra patienter. Det ska kännas enkelt, smidigt och tryggt att vara patient hos oss, säger David Landin.

Text: Malin Benno Bjurström
Foto: Malin Boman