Trots pandemin - Karolinska Universitetssjukhuset behandlade lika många hjärtkirurgipatienter under 2020 som 2019

Nyhet

Nya data från kvalitetsregistret SWEDEHEART visar att lika många patienter i Stockholm fick hjärtkirurgi 2020 som 2019. Detta kan jämföras med resten av landet där hjärtkirurgin minskade med 10 procent.

Under 2020 genomfördes 1 026 hjärtoperationer på Karolinska. 2019 var siffran 1 039 vilket var en uppgång jämfört med 2018 då 951 operationer utfördes.

- Det är en styrka att vi under en svår pandemi kunde slå vakt om uppgången som vi uppnått under de senaste åren. Det visar på personalens hårda arbete och stora engagemang för patienterna. Det är också frukten av nya samarbeten mellan hjärtverksamheten och operationsverksamheten, som har gjort att vi lyckats med detta med minsta möjliga belastning av intensivvården som kämpat hårt under pandemin, säger Peter Svenarud, verksamhetschef Thoraxkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvården redovisas Karolinskas båda sajter var för sig. Huddinge får högst poäng av Universitetssjukhusen och hamnar på en delad andraplats med 9,5 poäng av 11, detta tack vare ett aktivt multiprofessionellt kvalitetsarbete. Solna hamnar på delad sjätteplats med 7,5 poäng. I Solna är antalet patienter med hjärtinfarkt färre och i linje med det högspecialiserade uppdraget har många patienter också andra sjukdomar vilket kan medföra avsteg från generella riktlinjer.

- Förbättringen på vår sajt i Huddinge är väldigt glädjande och den är frukten av ett kontinuerligt kvalitetsarbete och den satsning som gjordes för två år sedan på att lyfta 24/7 verksamheten inom hjärtinfarkt i Huddinge. Vi ser att denna satsning stadigt och bit för bit förbättrar vården för våra patienter, säger Frieder Braunschweig, verksamhetschef Kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.