Barnsjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset initierar samarbete med Uganda

Nyhet

Astrid Lindgrens Barnsjukhus ska samarbeta med sjukvården i Jinja District, Uganda, kring barns hälsa. Region Stockholm är en av åtta svenska kommuner och regioner som delar på totalt 8,4 miljoner kronor för internationella samarbetsprojekt för att stärka lokal demokratiutveckling.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, fördelar pengarna och har beviljat samarbetet med Uganda 475 000 kronor i en uppstartsfas.

– Under det närmaste året kommer vi att bygga upp projektet tillsammans med politiker och vårdföreträdare i Jinja District. Vi planerar insatsen gemensamt, vilket är en förutsättning för projektet och grunden för att rikta in arbetet på rätt saker, säger Helena Hildenwall, barnläkare och projektkoordinator vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Helena Hildenwall är forskare i global hälsa och en av initiativtagarna till den ideella organisationen Pediatric Health Initiative (PHI), som främjar samarbete mellan barnsjukvården i Sverige och barnsjukvård i låginkomstländer. PHI, som sedan tidigare har samarbeten och utbildningsutbyten med barnsjukvården i Tanzania och Malawi, har en ledande roll i det nya samarbetet med vården i Uganda tillsammans med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och politiska representanter för Region Stockholm.

Neonatalvård och akutsjukvård för barn kommer att vara fokus för samarbetet i Jinja District, som också ska utgå ifrån i barns rättigheter genom att arbeta för större delaktighet och medbeststämmande i vården för barn och deras anhöriga.

Barnadödligheten under de första levnadsåren i Uganda är hög; 64 barn av 1000 födda dör innan sin femte födelsedag. De vanligaste orsakerna är komplikationer när barnet är nyfött, lunginflammation, diarré, malaria och undernäring. Vården i Uganda lider av stor personalbrist och det råder även brist på utrustning och i vissa fall läkemedel.

– Resursbristen rår vi inte på inom det här samarbetet. Men det går att höja överlevnad och livskvalitet ändå, till exempel genom utbildningar för sjuksköterskor i omvårdnad av nyfödda eller team-träning för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka barn, säger Helena Hildenwall.

Tanken är att även svensk barnsjukvårdspersonal genom samarbetet med Uganda ska få träning i att arbeta med diagnoser som är ovanliga i Sverige och lära sig hantera vård under resursbrist.

Kommunala partnerskap

Samarbetet ska ske inom ett så kallat kommunalt partnerskap, en samarbetsform där två kommuner/regioner hittar gemensamma utmaningar och med hjälp av varandras olika erfarenheter och förutsättningar lär av varandra för att lösa dessa utmaningar. Det yttersta syftet med projekten är att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå. Samarbetsformen är helt finansierat med statliga medel.

Läs mer om kommunala partnerskap