Helginsatser ska bidra till att korta operationsköerna

Nyhet

I morgon lördag hålls det första helgoperationstillfället på Karolinska i syfte att minska operationsköerna. Fem salar hålls öppna för canceroperationer. Maria Wallenberg och Sofie Kärrvall är två av anestesisjuksköterskorna som kommer att delta.

I takt med att antalet covid-patienter har minskat på sjukhuset har det blivit möjligt att göra en extra satsning på operationer för att undvika att för långa köer byggs upp under sommaren. Minst 175 extra operationer ska genomföras innan midsommar. Läs mer i tidigare nyhet.

Maria Wallenberg är tf omvårdnadschef på Funktion PMI i Solna och en av dem som frivilligt går in som anestesisjuksköterska under lördagens operationspass, hon ser fram emot att få arbeta kliniskt.

Maria Wallenberg

- Vi är många från anestesin och operation som periodvis har arbetat på IVA under pandemin och då har det ju blivit en del köer. För mig var det självklart att tacka ja till att jobba i helgen. Det känns bra att få gå in och hjälpa till så att patienterna får sina operationer i rätt tid.

Operationerna under lördagen kommer att vara canceroperationer inom områdena öron, näsa, hals, sköldkörteloperationer samt bukoperationer.

- Vi fick välja område utifrån vad vi har erfarenhet av. Jag tror det blir minst tre operationer på min sal och jag hoppas få vara med vid alla, säger Maria Wallenberg.

Anestesisjuksköterskan Sofie Kärrvall, som också ska arbeta under helgen, har mer tudelade känslor kring extrapasset. Hon har arbetat många pass inom intensivvården under pandemiåret och berättar att det har påverkat henne mycket.

Sofie Kärrvall

- För mig passar det bra just nu, men hade jag blivit tillfrågad tidigare under våren hade jag nog tackat nej. Jag har känt mig väldigt sliten efter alla långa pass med covid-patienter på IVA.

Hon berättar att många av höstens operationer inte kunde strykas och därför genomfördes på övertid.

- Det är lite tråkigt att detta krävs, men under omständigheterna är det en bättre lösning än alternativet, och det känns bra att vi kan korta köerna. Det här är också bättre för arbetsmiljön och vi får bra ersättning vilket är viktigt. Jag får också arbeta mer i min comfort zone, tillsammans med kollegor jag känner och det ger ett tryggare sammanhang, säger Sofie Kärrvall.