Karolinska Universitetssjukhuset ska göra 175 extra operationer inför sommaren

Nyhet

Under den senaste veckan har antalet covid-19 patienter i Region Stockholm med behov av intensivvård minskat från cirka 100 till ungefär 80. Detta ger Karolinska möjlighet att minska IVA-verksamheten något för att i stället utföra 175 extra operationer före midsommar. Full beredskap finns för att åter öka IVA-kapaciteten om det skulle behövas.

I dag, tisdag den 11 maj, stängs en IVA-avdelning i Solna med fem patienter. Patienterna kommer att flyttas över till andra intensivvårdsavdelningar i Huddinge och Solna och nettoeffekten blir att Karolinska minskar sin IVA-kapacitet med två platser, från 55 till 53. Den aktuella IVA-avdelningen ska nu i stället användas för att öka operationskapaciteten på sjukhuset. Karolinska följer kösituationen dagligen och under de senaste veckorna har operationsköerna för cancersjuka ökat. För att motverka oacceptabelt långa köer under sommarmånaderna så agerar Karolinska därför nu och ökar från och med nästa vecka operationstakten.

- Vi behöver öka operationskapaciteten både i Solna och Huddinge redan nu för att undvika problematiska kö-nivåer kommande veckor och under sommaren. Vi gör denna omställning för att utnyttja den nedgång vi ser inom covid-19 för att hjälpa fler och skapa ett bra läge inför sommaren, säger David Konrad, funktionschef PMI.

Planen är att genomföra mellan 175 och 200 extra operationer fram till midsommar, dvs under fem veckor, genom att öppna fem operationssalar extra per dag i Solna och två operationssalar extra per vecka i Huddinge. Dessutom kommer Karolinska att operera på fem salar under de båda lördagarna den 22 och 29 maj. För att klara detta har stora ansträngningar gjorts för att få fram extra personal. Nyblivna pensionärer, chefer och extra inhyrd personal kommer att arbeta med de extra operationerna. Från intensivvården kommer en anestesisjuksköterska, en operationssjuksköterska och en undersköterska att lånas in.

- Det är personalens vilja att ställa upp som gör detta möjligt. Vi genomför förändringen för att klara hela vårt uppdrag, både inom intensivvård och operation. Samtidigt behöver vi ta hänsyn till att många medarbetare jobbat mycket hårt under lång tid och behöver återhämtning. Det är i stor utsträckning samma personal som har kompetens och möjlighet att jobba med covid-IVA och operationsverksamhet. Vi avser inte att frångå vår semesterplanering, som innebär fyra veckors sammanhängande semester för alla som önskar det, som läget är just nu, säger David Konrad.