Nöjdare patienter på Karolinskas akutmottagningar

Nyhet

I de nationella patientenkäterna, som genomförs vartannat år, fick Karolinskas akutmottagningar bättre resultat än tidigare. Undersökningen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter sju olika dimensioner av vården, till exempel emotionellt stöd, bemötande och helhetsintryck.

Samtliga av Karolinskas akutmottagningar var med i SKRs nationella patientnöjdhetsundersökning med närmare 640 besvarade patientenkäter.

Patienterna är överlag nöjda med den vård de fått på sjukhuset och även om det övergripande resultatet är något lägre än för landet i sin helhet så når barnakutmottagningarna, i både Solna och Huddinge, upp till Karolinskas bemötandemål. Intensivakuten fick genomgående mycket goda resultat jämfört med övriga akutmottagningar och riket.

Patientbemötande på barnakuten

På barnakutmottagningarna arbetar personalen med bemötande från barnets perspektiv. Det kräver mycket anpassning i både omvårdnad och språk eftersom barnen är i åldersspannet noll till arton år.
Mycket av arbetet på en barnakutmottagning består därför av pedagogik och förståelse för barnets situation.

Barnakutmottagningen i Solna är Stockholms största och är samtidigt en utbildningsenhet med både många patienter och många medarbetare. Alla nya medarbetare som kommer får introduktionsutbildning i tillägg till den utbildning man redan har med sig. Dagligen påminns också personalen om att kommunikationen, både med patienterna men även personalen emellan, är den mest avgörande faktorn för vilken upplevelse som besökarna tar med sig hem.

- Att bemöta barn och deras föräldrar, som i princip alltid kommer till oss i en stressad situation föranledd av oro för barnet, kräver god förståelse för hur oro påverkar människor. Det är mycket viktigt att vi i vårt arbete fångar upp och förvaltar det förtroende som alla patienter visar genom att komma till oss, säger Pia Malmquist, sektionschef på den medicinska enheten Akutsjukvård Barn Solna.

Hon berättar också att de på akutmottagningen får mycket återkoppling från patienterna både direkt och indirekt. Detta i själva patientmötet men även genom mail, anmälningar och avvikelser. Allt betraktas som en utgångspunkt för möjliga förbättringar.

- Historiskt har vi ofta fått fin återkoppling kring hur både patienter och familjer upplever själva vården hos oss. Det som ibland sticker ut är väntetiderna. När man talar om väntetider inom akutsjukvården är det dock viktigt att förstå tidens betydelse för att avgöra vilka medicinska insatser som behövs, inte minst inom barnakutsjukvården där bedömningarna bygger mycket på klinisk bild och förloppet, säger Pia Malmquist.

Pia Malmquist, sektionschef på den medicinska enheten Akutsjukvård Barn Solna.

Läs mer om kvalitetsuppföljningar och resultat här