Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom

Nyhet

Hur påverkas patienter med hjärtsjukdom av fysisk aktivitet? Det har Amanda Ek, specialistfysioterapeut, tagit reda på i sin avhandling.

Amanda Ek, specialistfysioterapeut, har skrivit en avhandling om hur patienter med hjärtsjukdom påverkas av fysisk aktivitet. Hon har samlat in data på egen hand, men även använt nationella register:

- Vi har tittat både på patienter som vårdats på en hjärtvårdsavdelning, men även de som har kommit till en hjärtvårdsmottagning. Där har de fått självskatta sin fysiska aktivitetsnivå och så har vi tittat på hur det har varit associerat till vårdtider, återinläggningar och död.

Resultatet visar att det är viktigt att fråga patienter om deras fysiska aktivitetsnivå för att se vilka som är i behov av stöd:

- De personer som skattade att de har en högre nivå av fysisk aktivitet hade kortare vårdtider, längre risk för återinläggningar och död i jämförelse med de som definierades som inaktiva, säger Amanda Ek.