Träningsfilm för patienter som vårdas för covid-19

Nyhet

Nu finns en tydlig och enkel träningsfilm för dig som är inneliggande hos oss och vårdas för Covid-19. Filmen innehåller information från fysioterapeuter på Karolinska och visar övningar du kan göra för att påbörja din rehabilitering.

Filmen som vänder sig till patienter på Karolinska med covid-19 innehåller information om andningsgymnastik och visar enkla övningar för hur hur man kan komma igång att röra på sig.

Sjukgymnastik för patienter med covid-19

Filmen innehåller information om andningsgymnastik och mobilisering, med enkla övningar.