Följ med in på covid-19 labbet

Nyhet

Det tar tio timmar från provtagning till analyssvar av ett covid-19 prov. På Karolinska Universitetslaboratoriet analyseras 500-1000 prover per dygn och personalen arbetar dygnet runt. Följ med in på labbet och hör verksamhetschef Tobias Allander berätta.