Information till dig som har ett inplanerat vårdbesök på mottagning/operation

Nyhet

Om du har ett bokat besök och känner dig sjuk bör du kontakta mottagningen i förväg. Många planerade operationer kommer att senareläggas och du som berörs kommer att kontaktas.

Mottagningsbesök

Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg.

Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Från och med 23 mars tills vidare införs tillfälligt stopp för mammografiscreening i Stockholms län för att minska risken för smittspridning.

Operation

Många planerade operationer kommer att senareläggas för att kunna frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas om operationen senareläggs. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning/avdelning.

Generellt besöksförbud

Sedan torsdagen den 12 mars finns ett generellt besöksförbud på sjukhusets samtliga vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Det införs också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar.

Även tolkar berörs av besöksförbudet och telefontolkning kommer att bokas in vid behov.