Förslag om ny ÖNH-mottagning för att stärka specialistutbildningen

Nyhet

På tisdag, den 27/8 tar Hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till ett förslag om att Karolinska Universitetssjukhuset ska öppna en öron-, näs- och halsmottagning på Danderyds sjukhus.

Den nya enheten ska stärka och långsiktigt säkra utbildningen av nya specialistläkare inom regionen och förbättra tillgängligheten av ÖNH-vård i länets norra delar. Mottagningen planeras öppna i början av nästa år.

Brister i utbildning bakgrunden

Minskad kapacitet och minskad möjlighet till medicinsk bredd i utbildning av specialistläkare inom öron-näs och hals-verksamheten uppstod efter införandet av Vårdvalet i Stockholms län 2012 och förstärktes av beslutet om Karolinskas nya mer högspecialiserade uppdrag. Mindre högspecialiserad vård flyttades då ut till andra vårdgivare. Då stängdes även en ÖNH-mottagning på Danderyds sjukhus och ÖNH-verksamheten på Karolinska fick förändrat vårduppdrag.

Kvaliteten i specialistläkarutbildningen på Karolinska har underkänts vid ett par så kallade SPUR-inspektioner. (SPUR står för Specialistutbildningsrådet).

- De kvalitetsbrister som finns inom utbildningen av specialistläkare inom ÖNH är främst en följd av de förändrade förutsättningarna som uppstod vid införandet av vårdvalet och vårt mer högspecialiserade uppdrag. Vi ser nu fram emot att driva den nya mottagningen som ger nya förutsättningar till hög kvalitet i alla delar av utbildningen. Samtidigt tror vi också att den översyn och justering vi nu gör av verksamhetsmodellen även är positiv för utbildningen av specialistläkare inom flera områden, säger Björn Zoega.

Idag finns en ÖNH-mottagning på Karolinska Huddinge samt bland annat ett flertal privata vårdgivare inom vårdvalet i regionen.

Mer information:

Här kan du läsa underlaget till Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 27/8, med förslag om att Karolinska ska driva en enhet inom öron- näs-, och halssjukvård på Danderyds sjukhus.