Film - så blir operationsinstrumenten sterila

Nyhet

Dygnet runt, året runt förser den nya sterilanläggningen i Solna sjukhusets operationsverksamhet med sterila instrument. Allt enligt JIT-konceptet (just-in time). Processen ska avlasta de opererande verksamheterna, som tidigare gjorde delar av den sterila processen själva.

-Stora vinster finns med vår centraliserade steriliseringsprocess, med bland annat transporter av sterilt material till och från operation med hjälp av robotar. Men vi underskattade utmaningarna med de nya arbetssätten liksom med de stora volymer av kirurgiska instrument som processas på sjukhuset varje dygn.

Det säger Nicke Svanvik, Innovation & Utvecklingsdirektör med ansvar för Medicinsk vårdteknologi och sterilverksamheten, angående de problem som Steriltekniken har haft under året. Han fortsätter:

- Det har lett till problem med leveranssäkerheten och extraåtgärder har fåtts sättas in, allt för att säkra kvalitén. Det har inneburit stor frustration och extra arbetsinsatser för våra operationsteam och även inställda operationer, vilket är mycket olyckligt. Vi jobbar hårt med att komma tillrätta med problemen, säger Nicke Svanvik.

Just nu pågår ett omfattande förbättringsarbete med målet att fullt ut nå målsättningarna kring kvalitet och leveranssäkerhet under 2019. Bland annat har tidigare sterilförrådets yta liksom maskinparken utökats, och insatser görs för att cyklerna i sterilprocessen skall kunna kortas.

- En jätteinsats görs varje dag av våra medarbetare för att hantera en minst sagt utmanande situation. Vi ser att framsteg görs varje dag och vi kommer nå våra mål, säger Nicke Svanvik.

Men hur går det till att få operationsinstrument sterila? Spana in den här filmen som bjussar på en inblick i arbetet på sterilcentralen.

Text, foto, film: Carin Tellström 

Arbetet med att säkerställa sterilprocessen fortsätter