Lärorik vecka i sjukhusdirektörens skugga

Nyhet

När det var dags för Linus Rehn, AT-läkare på Karolinska, att välja placering under sin valbara vecka så föll valet hos tillförordnad sjukhusdirektör Annika Tibell. Här berättar Linus om sina iakttagelser.

Du valde att följa t f  sjukhusdirektören. Varför?

- För att det var en spännande möjlighet - att få se hur ett så här stort sjukhus styrs och leds. När man arbetar i vården så ser man en hel del saker som sjukhuset behöver arbeta med. Jag tyckte att det kändes intressant att se hur man arbetar med de frågorna från sjukhusledningens sida. Jag tycker också att det är spännande med organisatoriska frågor. Så det blev två flugor i en smäll!

AT-läkaren Linus Rehn. Foto: Sidney Rehn.

Vilka iakttagelser gjorde du?

- Att ledningen har en tyngdpunkt på problemlösning. En stor del av de problem som sjukhusledningen arbetar med kommer från "golvet". Jag upplever att ledningen är väl medvetna om problemen och arbetar med lösningar. Man är också medveten om att det uppstår konflikter, när en sak ska lösas så kommer ofta något annat i kläm. Många frågor är komplexa och behöver lösas från olika fronter.

Vad tar du med dig?

- Att det görs mycket, samt att det krävs ett tydligt ledarskap för att kunna lösa och få ihop det. Kommunikationen blir viktig mellan alla parter, som ledningen sinsemellan samt mellan ledningen och medarbetarna.

Vad förvånade dig under veckan?

- Det var hur stor detaljkännedom som finns och spännvidden på sjukhusdirektörens arbetsuppgifter. Det är inte bara strategiska frågor utan även detaljfrågor.

Vad gör du nu?

- Nu är jag tillbaka på intensivakuten, inom Funktion Akut.