Första mötet med nya styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Måndagen den 21 maj hade den nya styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset sitt första möte. Styrelsen ville vid detta första möte främst få en förståelse för sjukhusets verksamhet, men också för de utmaningar som sjukhuset har idag och vilka som är de viktiga framtidsfrågorna.

Under dagen fick styrelsen en presentation kring var vi står i de stora projekten både avseende Solna (NKS-projektet) och Huddinge (bl a Chopin). I samband med detta diskuterades vikten av ändamålsenliga lokaler för personalen och verksamheten. En annan aktuell fråga på agendan var också den nya datalagstiftningen, GDPR.

"Det blev en dag full av rapportering kring hur det går för sjukhuset och vi fick en första inblick i läget när det gäller de stora projekten med de nya byggnaderna och inflyttningen i dessa. Dagen har varit mycket stimulerande och vi känner att det finns en djup kunskap kring hur läget ser ut kring t ex vårdproduktion och väntetider för behandlingar och operationer. Nästa gång kommer vi att fokusera på medarbetarfrågorna och kompetensförsörjning, områden som förstås är av största vikt", säger Håkan Sörman, ny styrelseordförande.

Mer information om styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

På bilden från vänster: Melvin Samsom, Håkan Nilsson, Kjell Asplund, Emma Jonsson, Ylva Hambraeus Björling, Eva Fernvall, Håkan Sörman, Karin Eliasson, Kia Orback Pettersson, Rune Engleskär, Annika Tibell, Yvonne Dellmark. Foto: Oscar Segerström