Satsning i Huddinge för skör patientgrupp

Nyhet

Nu finns ett snabbspår för äldre multisjuka. Tanken är att låta dem slippa långa vistelsetider på akuten och snabbt ge dem tillgång till ett multiprofessionellt geriatriskt team.

Den första november öppnade GAVA i Huddinge - den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm och ett samarbete mellan Funktion akut och Tema Åldrande. Egentligen är det en smygöppning.

- GAVA kommer till att börja med att vara en pilot. Vi startar med fyra platser men ska utöka till tolv i början av 2018, säger Madelen Andersson, som är verksamhetsutvecklare på Tema Åldrande.

Till GAVA skickas multisjuka patienter som är åttio år eller äldre och som av akutmottagningens triageläkare (som gör den första bedömningen av patienter på akuten) bedöms vara lämplig.

Martin Annetorp, operativ chef Tema Åldrande.

- Men patienterna behöver inte vara färdigutredda, det vill säga inte ha en färdig diagnos, för att komma till GAVA. De behöver inte en remiss. Och de kan vistas här i väntan på provsvar och svar från röntgen, säger Martin Annetorp, operativ chef Tema Åldrande.

Det här är nytt. Att det inte behövs någon remiss är unikt för en geriatrisk avdelning i Stockholm. Och ofta är det just väntan på provsvar och röntgen i kombination med platsbrist som gör att väntetiderna på akuten kan bli långa. Den senaste mätningen visade att mer än 28 procent av geriatrikens patienter som är över 80 år hade fått vänta i mer än åtta timmar på akuten innan de blev inlagda, enligt Martin Annetorp.

Fördelen med GAVA blir att de gamla får en bekväm säng medan de utreds istället för en brits samt att de snabbt kan bli bedömda och behandlade av ett multiprofessionellt geriatriskt team.

Erika Lundström, omvårdnadschef, och Madelen Andersson, verksamhetsutvecklare. GAVA. Med övervakningsmonitorer kan personalen följa vitalparametrar som blodtryck, puls och andning hos patienter.

- Det här är mycket sköra patienter. Deras tillstånd kan svänga fort, nästan utan att man märker det. Att arbeta med multisjuka kan vara tungt för det behövs mycket omvårdnad. Men det är också utvecklande. Jag har lärt mig otroligt mycket om olika sjukdomar och hur olika sjukdomar kan påverka varandra, säger Erika Lundström, OVC, omvårdnadschef.

Personalen på GAVA är den samma som arbetar på den geriatriska avdelningen R74 i Huddinge.

- Vi har förstärkt bemanningen med en sjuksköterska kvällstid och fler undersköterskor säger Erika Lundström.

GAVA har fått ta över ett antal övervakningsmonitorer från akuten för att kunna följa vitalparametrar som blodtryck, puls och andning över tid.

- Men vi har också kunskaper här som gör att vi kan minska risken för annat som sköra äldre kan råka ut för, till exempel fallskador, trycksår eller undernäring, säger Erika Lundström.

Lösningen med GAVA verkar så självklar att man kan undra varför ingen har tänkt på den tidigare. Martin Annetorp menar att det inte varit möjligt att genomföra utan den nya verksamhetsmodellen.

- Förr var det murar mellan olika kliniker - olika budgetar, uppdrag och regelverk. Nu träffas vi kring samma bord och diskuterar våra gemensamma patienter. När alla har ansvar hela vägen förändras sättet att tänka, säger han.

Text och foto: Catarina Thepper