Välkommen till föreläsningar om röntgen och bilddiagnostik

Nyhet

Onsdagen 15 november uppmärksammar Bild och Funktion Internationella röntgendagen med intressanta och aktuella föreläsningar. Se program!

Föreläsningarna har fokus på bilddiagnostik om hjärtat.

På programmet finns bildiagnostik i samband med SCAPIS-projektet, en världsunik forskningsstudie för att förhindra hjärt- lungsjukdom samt föreläsning om 3D-printing och om implantation av aortaklaffar med TAVI-teknik.

Bakgrund SCAPIS: projektet handlar bl a om att identifiera risker för hjärt- och lungsjukdomar som hjärtinfarkt och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Bild och Funktion (röntgenverksamheten) på Karolinska Huddinge är en av de verksamheter som deltar i studien. 

  • Tid och plats: onsdag 15 november, klockan 13-16, Birkeaulan, Karolinska Huddinge.
  • Föreläsningarna är kostnadsfria men anmäl gärna i förväg via mejllänk här.
  • Det går bra att delta på en eller flera föreläsningar.

Program

13:00: Inledning Professor Lennart Blomqvist är moderator

13:10 - 13:30: SCAPIS- en världsunik kunskapsbank för framtidens forskningsgenombrott
Tomas Jernberg, överläkare

13:30 - 13:50: SCAPIS - Studien kan ha räddat ditt liv.
Maria Nastase Mannila, specialistläkare

13:50 - 14:10: Vad är datortomografi?  Ur ett tekniskt perspektiv.
Anders Svensson, röntgensjuksköterska

14:10 - 14:30 Datortomografi av hjärta. Såhär går det till.
Anders Svensson, röntgensjuksköterska

14:30 - 14:50: MR-undersökning av hjärtat
Raquel Themudo, bitr överläkare

14:50 - 15:10 PAUS

15:10 - 15:30: 3D-printning, inom hjärta, som innovativt visualiseringsmedel.
Aziza Adem, röntgensjuksköterska

15:30 - 15:50
Aortaklaffprotes via ljumsken, (TAVI) - möjligt tack vare röntgen. TAVI står för Transcatheter Aortic Valve Implantation
Anders Rück, överläkare

15:50 - 16:00 Avslut. Lennart Blomqvist

Internationella röntgendagen är den 8 november.