Ambulans direkt till Karolinska ska rädda fler hjärnceller

Nyhet

Tiden fram till behandling är avgörande för den som fått en stroke. Från och med oktober införs en ny rutin. Länets ambulanser ska, efter samråd med Karolinskas strokejour, köra patienter med allvarlig stroke direkt till Karolinska.

Den första, och länge den enda, behandlingen av stroke var med läkemedel som kan lösa upp blodproppen i hjärnan. Men om proppen sitter i ett större kärl räcker det inte alltid. På Karolinska finns sedan 2005 ytterligare en metod; trombektomi. Då används en tunn slang för att nå fram till kärlet i hjärnan där proppen sitter. Via slangen kan neuroradiologen föra in ett instrument, ett litet nät, som fångar in proppen så att det blir möjligt att dra ut den.

–Ofta dröjer det innan de här patienterna kommer till oss. Praxis har hittills varit att ambulansen ska köra patienter med misstänkt stroke till närmaste sjukhus, säger Christina Sjöstrand, överläkare och patientflödeschef för strokeflödet.

I snitt tar det en och en halv timme innan de patienter som först skickas till andra sjukhus når fram till Karolinska. Tiden fram till dess att vi kan återskapa blodflödet i hjärnan betyder oerhört mycket. För patienten kan det handla om att slippa bli funktionsnedsatt för resten av livet. För varje timme som trombektomi kan påskyndas ökar andelen patienter som klarar sig själva i hemmet med 14 procent. Samtidigt som den nya riktlinjen börjar gälla, testas en ny metod som hjälper ambulanspersonalen att avgöra vilka patienter som med stor sannolikhet har propp i ett stort kärl. Testet har utvecklats på Neurologkliniken på Karolinska.

Förutom att det blir ett snabbare omhändertagande av patienter med förmodad stor stroke där proppen eventuellt kan dras ut så innebär det också ett förbättrat omhändertagande av strokepatienter även med måttliga symptom. Ambulansen kommer att kunna kontakta samtliga akutsjukhus i hela regionen per telefon och förannonsera att man är på väg in med en patient. Därmed kan strokepatienter även med mildare symptom också handläggas snabbt och även fortsättningsvis få propplösande behandling i form av dropp på samtliga akutsjukhus.

Läs hela artikeln i Karolinska Universitetssjukhusets magasin:
Ambulans direkt till Karolinska ska rädda fler hjärnceller

Text: Catarina Thepper, Foto: Oscar Segerström