Ny teknik = nytt hopp

Nyhet

Hjärtflimmer är i hög grad det åldrande hjärtats sjukdom. Med fördjupad kunskap om hjärtats retledningssystem, förfinad teknik och nya sätt att organisera högspecialiserad vård kan fler få hjälp – även de svårast sjuka.

– Vi har fantastiska labb i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska där vi kan gå in i alla delar av hjärtat och behandla allt från förmaksflimmer till direkt livshotande kammarrusningar. Det innebär att patienter som för bara några år sedan hade kommit till vägs ände i sjukvården nu kan få en ny chans, berättar överläkare Jonas Schwieler.

Det har skett en fantastisk metodutveckling som gör att vi kan behandla betydligt fler patienter med störningar i hjärtats elektriska aktivering, säger Jonas Schwieler, docent och överläkare på Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset.

– För många av dessa patienter betyder ingreppet att de kan få tillbaka sin livskvalitet samtidigt som risken att råka ut för andra hjärt- och kärlkomplikationer minskar – och i en del fall är ablationen direkt livsavgörande.

Jonas Schwieler är en av landets mest erfarna specialister på området, och ansvarar för det patientflöde på Tema Hjärta och Kärl som tar hand om patienter med takyarytmier, alltså hjärtrytmrubbningar med snabba och oregelbundna hjärtslag. Med hjälp av en kateter som förs in i hjärtat via ljumsken lokaliseras de elektriska signaler som utlöser takyarytmin och blockeras med hjälp av värme eller kyla.

Jonas Schwieler ansvarar för det patientflöde på Tema Hjärta och Kärl som tar hand om patienter med takyarytmier.

– När jag började vid millennieskiftet kunde vi bara gå in i en begränsad del av hjärtat, i förmaken, och då handlade det vanligen om patienter med extra retledningsbanor som utlöste takyarytmier eller om så kallade HIS-ablationer där man brände förbindelsen mellan förmak och kammare.

– Vi har ett fantastiskt labb i den nya sjukhusbyggnaden i Solna, där vi kan gå in i alla delar av hjärtat och behandla allt från förmaksflimmer till direkt livshotande kammarrusningar.

Det innebär att patienter som för bara några år sedan hade kommit till vägs ände i sjukvården nu kan få en ny chans.

Ablation skonsamt ingrepp

För patienten är en ablation ett relativt skonsamt ingrepp. Efter bara ett par dagar kan patienten vara tillbaka hemma igen.

– Vi kan visserligen inte bota förmaksflimmer, men patienterna upplever oftast en enorm skillnad efter ablationen, säger Jonas Schwieler. De flesta blir i princip besvärsfria efter ett till två ingrepp och kan leva ett helt normalt, aktivt liv.

På Karolinska i Solna finns i dag totalt fyra toppmoderna ablationslaboratorier där patienter med olika typer av arytmier kan behandlas. Förra året gjordes närmare 1 400 ablationer på Karolinska Universitetssjukhuset och allt talar för att ännu fler patienter och patientgrupper kan få hjälp i framtiden.

Text: Sven-E Lindberg, Foto: Samuel Unéus

Läs mer!