Ett ingrepp där allt ska klaffa

Nyhet

Utvecklingen inom klaffkirurgi har exploderat de senaste åren. Allt fler avancerade ingrepp i hjärtat, som återställning av funktionen i den viktiga mitralisklaffen, görs i dag med titthålskirurgi. Karolinska Universitetssjukhuset är ledande i Norden i utvecklingen på området.

– Det har skett ett systemskifte inom klaffkirurgin, helt enkelt för att vi med nya minimalinvasiva metoder kan nå minst lika goda resultat som vid öppen kirurgi, säger Peter Svenarud, docent och överläkare med ansvar för flödet av patienter med sjukdomar i mitralisklaffen på Tema Hjärta och Kärl vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Fördelarna för patienterna är att ett ingrepp med titthålskirurgi kan göras med betydligt mindre allmänpåverkan och snabbare återhämtning än vid ett öppenkirurgiskt ingrepp.

Den minimalinvasiva metoden för mitralisingrepp utvecklades i Tyskland på 1990-talet och har där så gott som helt ersatt öppen kirurgi. Samma utveckling ser vi nu i Sverige och Karolinska ligger i framkant genom att för ett och ett halvt år sedan ha gått över till titthålskirurgi som standardmetod vid mitralisingrepp.

- Ändamålsenliga lokaler, ny teknik och nya sätt att arbeta har betytt mycket. Det är ett lyft för såväl patienter som medarbetare, säger Peter Svenarud.

– Det har skett en fantastisk utveckling av såväl kateter- som bildteknik. Vi kom till en punkt där vi kände att vi måste ställa de olika metoderna mot varandra och välja väg. När vi kunde konstatera att båda metoderna gav lika bra resultat, kändes det självklart att välja den metod som är skonsammast för patienten. Särskilt som den innebär att fler kan komma i fråga för operation, även långt upp i åldrarna. 

Fokuserad satsning

För Peter Svenarud och hans kollegor var det ett stort steg att ställa om till minimalinvasiv kirurgi.

– Det är ett helt annat koncept med nya handgrepp och andra rutiner. Men genom en fokuserad satsning som involverade all berörd personal, byggde vi upp ett team med två kirurger och tre operationssjuksköterskor som gör alla mitralisingrepp. Därmed skaffade vi oss snabbt rutin och bara under förra året gjorde vi över 100 mitralisingrepp.

Redan ett par dagar efter ingreppet kan mitralispatienterna skrivas ut och de kan som regel snabbt återgå till ett normalt aktivt liv.

Text: Sven-E Lindberg