"All time high" för citeringsgrad i vetenskapliga artiklar

Nyhet

Forskning gjord på Karolinska Universitetssjukhuset citeras alltmer av andra forskare och citeringsgraden, så kallad Crown Factor, är högre än tidigare.

- Det är positivt och visar att vår forskning är värdefull, säger, Jan-Inge Henter FoU-direktör.

Vad innebär det att Karolinska når all "time high" i citeringsgrad?

- När forskningsresultat blir klara brukar dessa publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Om våra vetenskapliga artiklar citeras allt mer av andra forskare så talar det för att vår forskning är värdefull och relevant, vilket ju är mycket positivt! Vi har nu ett högre värde för Crown Factor än tidigare. Vi har för övrigt även på sjukhuset "all time high" i antalet publikationer och i summa Journal Impact Factor (JIF).

Jan-Inge Henter, FoU-direktör.

Varför är det intressant att titta på just "crown factor" och hur mäts det?

- Crown factor, också kallat fältnormerad citeringsgrad (Cf), anses av många vara den viktigaste bibliometriska indikatorn för vetenskaplig kvalitet. Det är ett försök att jämföra olika medicinska fält på ett rättvist sätt, för om man bara räknar antalet vetenskapliga citeringar så riskerar medicinska fält där man av tradition skriver många artiklar med automatik också ha flest antal citeringar. Den fältnormerade citeringsgraden tar hänsyn till, "normerar", detta, så alla medicinska fält får samma förutsättningar. Det internationella genomsnittet för Cf är exakt 1,00.

Är det glädjande och i så fall varför?

- Ett genomsnittligt värde på Cf som är kring 2,00 och högre kan anses vara högt till mycket högt. Den senast tillgängliga sammanställning för genomsnittligt Cf på Karolinska är 1,95 (vilket avser publikationer under år 2015). Året dessförinnan var värdet 1,85 och år 2010 var det 1,58. Sammantaget så talar detta dels för en positiv trend i vetenskaplig kvalitet och dels för ett genomsnittligt värde på Cf , dvs en vetenskaplig kvalitet, som vi på Karolinska kan vara stolta över.

Finns det några områden där Karolinska är särskilt stark?

- Ett genomsnittligt värde på Cf som är kring 2,00 och högre kan således anses vara högt till mycket högt. Dessa mått släpar efter i tid, så senast tillgängliga data avser publikationer under år 2015 då vi ju fortfarande var indelade i divisioner. Då var Huvuddivisionen respektive Onkologi/Thoraxdivisionen starkast med genomsnittligt Cf på 2,62 respektive 2,50. Även MedicinKirurgi 1, Barn och MedicinKirurgi 2 var starka med 1,88, 1,86 respektive 1,85 i genomsnittligt Cf. Om vi studerar enskilda verksamheter, kliniker eller patientområden kan vi se ännu högre värden.

Mer om bibliometri