Karolinska Trial Alliance (KTA)

KTA är en specialiserad, regulatorisk enhet som tillhandahåller tjänster inom planering, genomförande och avslut av kliniska studier till självkostnadspris. Vi är en del av Karolinska Universitetssjukhuset med uppdraget att stödja både akademi och industri inom Region Stockholm-Gotland.

Webbredaktör: Joanna Blomquist