Karolinska Trial Alliance (KTA)

Karolinska Trial Alliance är en specialiserad, regulatorisk enhet som tillhandahåller tjänster och kurser inom planering, genomförande och avslut av kliniska studier till självkostnadspris. Vi är en del av Karolinska Universitetssjukhuset med uppdraget att stödja både akademi och industri inom Region Stockholm-Gotland.

Webbredaktör: Joanna Blomquist