Rådgivning

Har du frågor och funderingar kring kliniska studier? Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

KTAs uppdrag är att stötta forskare och vårdpersonal i att bedriva klinisk forskning. För uppdraget är rådgivning är ett av våra viktigaste verktyg. Rådgivningen är främst till för forskare och personal inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland. Om du är osäker på vart du ska vända dig, kontakta oss så försöker vi guida dig rätt.   

Vid ett rådgivningsmöte kan du ställa frågor, diskutera ditt stödbehov, förstå processen och tidslinjen vid start av en studie, få hjälp med kontakter och stödmallar. Mötet är kostnadsfritt och kan tas digitalt eller på plats. Kontakta oss gärna tidigt i forskningsprocessen, rådgivningen kommer bäst till nytta då.

Önskar du efter ditt första rådgivningstillfälle mer stöd i form av t.ex. protokollgranskning, hjälp med ansökningar med mera, så erbjuder vi skräddarsydda lösningar till förmånligt pris. Vi har tjänster genom hela studieprocessen – från start till arkivering.

Välkommen att kontakta oss på kta.karolinska@regionstockholm.se så återkommer vi till dig för att boka tid.

KTAs tjänsteområden

KTA har expertis och gedigen erfarenhet inom området kliniska studier. Vi erbjuder stöd inom följande områden:

 • Regulatorisk rådgivning
 • GCP-utbildningar
 • Ansökningar (Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten, Biobank m.fl.)
 • CTIS (Clinical Trial Information System)
 • Studieprotokoll
 • Forskningspersonsinformation och samtycke
 • Case Report Forms
 • Medicintekniska prövningar
 • Randomisering
 • Registrering i offentlig databas (ex. clinicaltrials.gov)
 • Monitorering
 • Audit/Interngranskning
 • Slutrapport