Forskningsprislistor

Karolinskas forskningsprislistor är framtagna som ett stöd vid prissättning,  kostnadsberäkningar och avtalsförhandlingar i såväl kliniska studier som i forsknings- och innovationsprojekt.

Karolinska Universitetssjukhuset tillämpar forskningsprislistorna i forskningssamarbeten. Du som är forskare eller företag som ska budgetera för en klinisk studie kan med hjälp av listorna estimera för dina kostnader för en klinisk studie vid Karolinska Universitetssjukhuset. Listorna uppdateras årligen.

Forskningsprislista timpriser

Forskningsprislista timpriser
Research price list hourly rates

Forskningsprislista slutenvård

Forskningsprislista slutenvård

Forskningsprislista studiespecifika aktiviteter

Forskningsprislista - studiespecifika moment
Research price list - study specific activities

Forskningsprislista Vecura/KCC Karolinska Centrum för Cellterapi

Forskningsprislista Vecura/KCC

Kontakt

För frågor kring Karolinska Universitetssjukhusets prislista, vänligen kontakta Sektion Forskningsfinansieringsstöd: forskningsstod.karolinska@regionstockholm.se