Mötes- och utbilningslokaler

I BioClinicum finns mötesrum i verksamheten samt ett konferens- och utbildningscentrum i entréplan som drivs av Coor.

Listor på rum

Rum för 4-6 personer (plan 5-10)

I BioClinicum finns ett flertal mindre grupp- och samtalsrum för 4–6 personer. Dessa rum förvaltas av Konferensservice och bokas i de papperskalendrar som är placerade utanför rummen.

Grupp- och samtalsrum 

PLAN

NAMN

RUM

PLATSER

I OUT-

LOOK

04

J4:15

Grupp

4–6

J4:15 rum 6210

04

J4:17

Grupp

4–6

J4:17 rum 6630

05

J5:15

Grupp

4–6

J5:15 rum 6210

05

J5:17

Grupp

4–6

J5:17 rum 6910

06

J6:10

Grupp

6

J6:10 rum 5310

06

J6:14

Grupp

6

J6:14 rum 5900

06

J6:15

Grupp

4–6

J6:15 rum 6210

06

J6:17

Grupp

4–6

J6:17 rum 6910

07

J7:10

Grupp

6

J7:10 rum 5310

07

J7:14

Grupp

6

J7:14 rum 5900

07

J7:15

Grupp

4–6

J7:15 rum 6210

07

J7:17

Grupp

4–6

J7:17 rum 6910

08

J8:10

Grupp

6

J8:10 rum 5310

09

J9:20

Tyst rum

4

J9:20 rum 2900

09

J9:20

Tyst rum

4

J9:20 rum 2100

09

J9:30

Tyst rum

4

J9:30 rum 9300

09

J9:30

Tyst rum

4

J9:30 rum 4100

10

J10:20

Tyst rum

4

J10:20 rum 9300

10

J10:20

Tyst rum

4

J10:20 rum 2200

10

J10:30

Tyst rum

4

J10:30 rum 4500

10

J10:30

Tyst rum

4

J10:30 rum 4200

Utrustning i grupp- och samtalsrummen

Grupp- och samtalsrummen i BioClincum är utrustade med stolar och bord, datauttag med internet- och intranätuppkoppling samt en väggskärm för visning av datorbilder. Vissa rum har även videokonferensutrustning. I pentryn finns även utrustning för att kunna ha möten såsom bärbar projektor och projektorduk samt bildskärm med möjlighet till skärmspegling.

Felanmälan av IT-utrustning /videoutrustning och annan utrustning i rummen

Beroende på vilken typ av utrustning som är trasig, vänder du dig till olika instanser:

 • Felanmälan av IT-utrustning/videoutrustning görs till SLL-IT på 08-517 77 77.
 • Felanmälan och frågor om rummen i övrigt görs till Servicecenter via Navet: servicecenter.navet@karolinska.se eller 08-585 81 000.

Rum för 12-20 personer (plan 5-10)

På plan 5–10 i BioClinicum finns konferensrum för 12 och 20 personer. De förvaltas av Konferensservice. Rummen går att boka måndag till fredag mellan kl. 07.00–19.00 året om.

Konferensrum plan 5-10

PLAN

RUMSNAMN

SITTPLATSER

NAMN I

OUTLOOK

05

J5:11

20

K Rum NKS J5-11 Senningrummet

05

J5:12

20

K Rum NKS J5-12 Greitzrummet

05

J5:13

20

K Rum NKS J5-13 Franzénrummet

06

J6:10

20

K Rum NKS J6-10 Konferensrum-5300

07

J7:10

20

K Rum NKS J7-10 Konferensrum-5300

07

J7:30

12

K Rum NKS J7-30 Konferensrum-9070

08

J8:10

20

K Rum NKS J8-10 Konferensrum-5300

08

J8:30

12

K Rum NKS J8-30 Konferensrum-9070

09

J9:20

12

K Rum NKS J9-20 Konferensrum-1080

09

J9:30

12

K Rum NKS J9-30 Konferensrum-1070

10

J10:20

12

K Rum NKS J10-20 Konferensrum-1070

10

J10:30

12

K Rum NKS J10-30 Konferensrum-1070

Utrustning i konferensrum på plan 5–10

Konferensrummen på plan 5-10 i BioClinicum är utrustade med stolar och bord samt vanliga skrivtavlor, datauttag med internet- och intranätuppkoppling samt en stor väggskärm för visning av datorbilder och videokonferens. All teknik styrs av en pekskärm med användarvänligt gränssnitt. Vissa konferensrum har möjlighet till mörkläggning.

Bokning av konferensrum 

Rummen bokas på följande sätt:

 • Konferensrummen bokas i Karolinska Universitetssjukhusets Outlook. För att boka via Outlook behöver du ha ett SLL-epostkonto, ett eTjänstekort och SLL-dator. Om du ej beställt ett SLL-epostkonto i samband med din beställning av EK-post (HSA-id) kan detta göras i efterhand av din lokala EK-administratör.
 • Konferensrummen kan även bokas via en så kallad Evoko-skärm. Skärmen sitter på väggen utanför mötesrummet och visar om rummet är ledigt eller vem som bokat det och när. På skärmen kan man även förlänga och avsluta möten.

Felanmälan av IT-utrustning/videoutrustning och annan utrustning i rummen

Beroende på vilken typ av utrustning som är trasig, vänder du dig till olika instanser:

 • Felanmälan av IT-utrustning/videoutrustning görs till SLL IT på 08-517 77 77.

Rum för 9-310 personer (plan 3)

Utbildnings- och konferenscentret på Karolinska Universitetssjukhuset har totalt 15 föreläsningssalar och konferensrum med tillhörande informella studentmiljöer för kompetensutveckling och nätverkande. Tio av salarna ligger på plan 3 i BioClinicum och resterande fem ligger även de på plan 3 men i den anslutande byggnaden under Akademiska stråket.

Följande lokaler inom Utbildnings- och konferenscentret finns tillgängliga för möten och utbildning.

RUMSNAMN

RUMSTYP

SITTPLATSER

J3:12 Nanna Svartzsalen

Föreläsningssal

78 åhörarplatser samt 2 rullstolsplatser + 4 föreläsarplatser

J3:11 Birger och Margareta Blombäcksalen

Föreläsningssal

78 åhörarplatser samt 2 rullstolsplatser + 4 föreläsarplatser

J3:13 Marc Bygdemansalen

Föreläsningssal

36 åhörarplatser + 4 föreläsarplatser

J3:14 Kerstin Hagenfeldtsalen

Föreläsningssal

44 åhörarplatser + 4 föreläsarplatser

J3:23 Gunnar Johanssons rum

Konferensrum

20 personer

J3:22 Åsbergrummet

Konferensrum

20 personer

J3:20 Seldingerrummet

Konferensrum

20 personer

J3:10 Ljungkvistrummet

Konferensrum

20 personer

J3:21 Kerstin Brismarrummet

Konferensrum

9 personer

J3:24 Rolf Zetterströmrummet

Konferensrum

9 personer

J3:07 Sune Bergströms Aula

Aula

310 åhörarplatser samt 6 rullstolsplatser + 6 föreläsarplatser

J3:04 Torsten Wieselsalen

Föreläsningssal

128 åhörarplatser samt 3 rullstolsplatser + 6 föreläsarplatser

J3:06 Ulf von Eulersalen

Föreläsningssal

128 åhörarplatser samt 3 rullstolsplatser + 6 föreläsarplatser

J3:01 Tore Curstedtrummet

Konferensrum

20 personer

J3:03 Bengt Robertssonrummet

Konferensrum

20 personer

Utrustning i lokalerna i Utbildnings- och konferenscentret

Alla föreläsningssalar och konferensrum är utrustade med teknik för bild- och ljudpresentation:

 • Användarvänlig pekskärm för styrning av både bild och ljud.
 • Vägghängd skärm (från 36” till 80”).
 • Audio-Videokonferensutrustning (AVK-utrustning).
 • Stora skrivtavlor i varje lokal.

Bokning av lokaler i utbildnings-och konferenscentret

Lokalerna i utbildnings- och konferenscentret bokas i Coors Service Portal. Samma webbportal används också för felanmälningar och beställningar.

Lokalerna går att nyttja kl. 07.00-22.00 vardagar samt 08.00-17.00 på helger och röda dagar.

Du som redan har varit i kontakt med Coors konferensanläggning har ett konto i deras system. Du kan enkelt sätta upp ett konto för att boka lokaler via Coors Serviceportal. Om du inte vet ditt lösenord behöver du återställa det genom att klicka på ”Glömt ditt lösenord?”. Du kommer då få ett mail med instruktioner hur du går till väga. Har du problem med att byta lösenord, kontakta Coors IT support it.karolinska@coor.com

Felanmälan av IT-utrustning /videoutrustning och annan utrustning i rummen

Beroende på vilken typ av utrustning som är trasig, vänder du dig till olika instanser:

 • För felanmälan av SLL-dator/videoutrustning kontakta SLL IT på 08-517 77 77.
 • För felanmälan av övrig teknik och möbler kontakta Coor Helpdesk dygnet runt på 08-517 780 90.
 • Du kan även felanmäla genom att kontakta informationsreceptionen i huvudentrén klockan 07:00-22:00. Kontakta dock i första hand Coor Helpdesk på 08-517 780 90.

Teknisk support gällande IT-utrustning i lokalerna

Personal vid Coors konferensreception är behjälplig vid frågor samt start av teknisk utrustning innan möten vardagar 08:00-17:00. Support för t.ex. mixerbord och för hjälp utöver ovan, läggs en extrabeställning vid bokningstillfället.

Kaffe och catering

På våningsplan 3 finns två kaffemaskiner och två varuautomater för kortbetalning. Precis som för övriga sjukhuset görs cateringbeställningar hos Garant (upp till 100 personer) och Sodexo (över 100 personer). Bortforsling av cateringavfall ansvarar den som bokat lokalen för. Önskas sopkärl meddelas detta till Coor vid bokningstillfället.

Lokalbokning

Bokning av utbildnings- och konferenslokaler ser olika ut beroende på hur de förvaltas:

 • Utbildnings- och konferenscentrets lokaler på plan 3 i BioClinicum bokas och förvaltas av Coor  
 • Konferensrum och grupp/samtalsrum på plan 5–10 i BioClinicum förvaltas av Konferensservice (FM) och bokas i Karolinska Universitetssjukhusets Outlook, eller på Evoko-skärm. De mindre grupprummen bokas i papperskalendrar som är placerade utanför rummen.
 • Övriga konferenslokaler på Karolinska Huddinge och Solna bokas via Navet i en beställning till Konferensservice.

Alla medarbetare som har sin arbetsplats vid Karolinska Universitetssjukhuset (även KI-anställda) kan boka lokaler kostnadsfritt på hela sjukhuset. 

Policy för bokning av utbildningslokaler på Karolinska Universitetssjukhuset

Lokalbokningar för grundutbildning (kliniska kurser med VIL/VFU-relaterade aktiviteter) inom det regionala ALF-avtalet debiteras inte. De kliniska kurserna med VIL/VFU-relaterade aktiviteter har bokningsprioritet för kommande termin, om bokningsförfrågan inkommer före den 15/2 eller 15/9 för höst- respektive vårtermin. Om du behöver boka en lokal långt i förväg för t.ex. större internationell/nationell konferens så finns det möjlighet till prioriterig i Coors utbildnigs- och konferenscenter, kontakta då konferens.karolinska@coor.com med beskrivet syfte och be om prioritering.