Ny medarbetare i BioClinicum

Checklistor för nya medarbetare och nya forskargrupper

Checklista för nya medarbetare

Checklista för forskargruppsledare vid nytillkommen gruppmedlem/gruppledare

Checklista för ny forskargrupp

  • Vid frågor om dina förhyrda lokaler, hyressättning och åtgärdsförfrågningar kontakta foulokaler.karolinska@regionstockholm.se
  • Om du önskar göra någon förändring i de lokaler du hyr t.ex. anpassning för medtagen utrustning, se avsnitt Åtgärdsförfrågningar och ändringar på sidan FoU-lokalsamordning
  • Få information om allokering i -80 och kryofrysar samt inloggning till fryslagringssystemet FreezerPro genom att kontakta bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se
  • Läs avsnittet om Fryslagring på sidan om arbete i laborativa och administrativa miljöer
    • Utse en superanvändare för din grupp
    • Se till att kontaktperson i forskargruppen finns med i kontakt/larmlista för frysar (Openlogger)
    • Ta del av information om var reservfrysar finns i BioClinicum.