FoU-lokalsamordning

Samordning av FoU-lokaler, däribland BioClinicum, hanteras av FoUUI-staben i samverkan med avdelningen för Infrastruktur och Fastighetsutveckling på Karolinska Universitetssjukhuset.

Hyresförfrågningar och uppsägningar

Alla forskargrupper i huset disponerar sina lokaler enligt särskilda överenskommelser. Vid någon typ av förändring i samband med uppsägning eller utökning av lokaler uppdateras avtalet och forskargruppsledaren eller motsvaran­de får godkänna ändringen. Varje månad dras hyra från angivet kostnadsställe på Karolinska Universitetssjukhuset.

Nyförhyrning/allokering av ny forskargrupp

  1. När en forskargrupp visar intresse hänvisas gruppledaren till lokalsamordningen vid FoUUI-ledningen via foulokaler.karolinska@regionstockholm.se som arbetar fram ett förslag på allokering tillsammans med den nya gruppen. Det är viktigt att gruppledaren redan i detta skede har en dialog med berörda prefekter och sjukvårdens företrädare. Detta gäller även om den nya forskargruppen önskar verka inom lokaler redan hyrda av annan forskargrupp.
  2. Förslaget förankras med husföreståndaren, forskningstemaledare och andra forskargrupper som påverkas.
  3. Om det inte föreligger några hinder kontaktas gruppledaren och
    får information avseende hyressättning, tecknande av överenskommelse/hyresavtal med mera.
  4. Vid tecknande av överenskommelse/hyresavtal ska berörd prefekt och sjukvårdsföreträdare godkänna allokeringen och de åtaganden gruppen gör via signering av hyresavtalet.
  5. Formellt beslut om allokering av en ny grupp fattas därefter av FoUUI-direktören.

Uppsägning

Uppsägningstiden för FoUUI-lokaler är tre kalendermånader och måste inkomma till foulokaler.karolinska@regionstockholm.se innan månadsskiftet. Vid uppsägning fås instruktioner avseende hur lokalerna ska lämnas samt en avflyttningsdeklaration som ska fyllas i och skickas in till lokalsamordnaren. I god tid innan avflyttning bokas en tid för avflyttningsbesiktning med lokalsamordnaren via foulokaler.karolinska@regionstockholm.se. Hyra debiteras fram till att avflyttningsdeklaration är inlämnad och lokalerna är besiktigade och godkända.

Åtgärdsförfrågningar och ändringar

Om du önskar göra någon förändring i de lokaler du hyr eller vill beställa en servicetjänst fyller du i ett excel-formulär för åtgärdsförfrågan. Det rätta formuläret får du genom att maila till foulokaler.karolinska@regionstockholm.se, formulär avsett för BioClinicum har grönt sidhuvud (se bild längst ner på sidan). Kostnadsställe på Karolinska Universitetssjukhuset måste anges och formuläret ska signeras av forskargruppsledare eller motsvarande och därefter skickas tillsammans med excel-filen till foulokaler.karolinska@regionstockholm.se. Det är viktigt att följa denna process för att husets infrastruktur och generalitet ska kunna bibehållas och alla funktioner registreras.

Vid förfrågan till Coor får beställningen ett ärendenummer och vidarebefordras därefter till Lokal och Byggplanering eller FM som officiellt gör beställningen. Vid beställning av större arbeten återkommer Coor med en prisuppskattning och beställaren får godkänna kostnaden innan åtgärden utföres.

Flytt av möbler och utrustning

Ingen utrustning eller inredning i BioClinicum som ägs av Karolinska Universitetssjukhuset får flyttas utan att lokalsamordningen kontaktats, vänligen hör av er till funktionsbrevlådan för lokalsamordning foulokaler.karolinska@regionstockholm.se så återkommer någon till er med instruktioner. Exempel på utrustning är inkubatorer, säkerhetsbänkar, frysar, vissa datorer, skrivare och projektorer. Inredning inkluderar labbinredning, labbstolar, skrivbord, skåp, kontorsstolar, inredning kök och möbler i andra gemensamma utrymmen.

Coor anlitas vid flytt av möbler, inredning och utrustning inom Karolinska Universitetssjuk­huset. Du kan lägga en beställning av flytt via Coors Helpdesk senast 48 timmar innan tidpunkt för önskad flytt. Kassering av föremål kan också beställas hos Coors Helpdesk. För dessa tjänster tillkommer en kostnad och därför behöver ett kostnads­ställe på Karolinska Universitetssjukhuset anges. Kontaktuppgifter till Coor hittar du under avsnitt Support och kontakt.

Om du önskar göra någon förändring i de lokaler du hyr eller vill beställa en servicetjänst fyller du i ett excel-formulär för åtgärdsförfrågan. Det rätta formuläret får du genom att maila till foulokaler.karolinska@regionstockholm.se, formulär avsett för BioClinicum har grönt sidhuvud (se ovan bild).