Partnerskap inom utomlänsvård

Genom att vårda patienten tillsammans tar läkaren på hemmakliniken och behandlande läkare hos oss ett gemensamt ansvar för patientens vård och behandling.

Vi vill att patienten ska vårdas så länge det är möjlig på sin hemmaklinik. Planerade åtgärder och förberedelser görs i samspråk mellan remittent och specialist på Karolinska.

Behandlande läkare på hemmakliniken erbjuds att delta vid planerad vård på Karolinska och målet att patienten ska återföras till hemmakliniken så fort som möjligt för fortsatt eftervård.

Utomlänsteamet

Karolinskamodellen - vårt arbetssätt

International Healthcare