Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi

Laboratoriet analyserar prov för att påvisa bakterier, virus, svampar och parasiter som kan ge upphov till infektion.

Mikrobiologens verksamheter utgörs av bakteriologi, virologi och substratenheten. Vi utför även vissa specialanalyser på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och övriga regioner.

Beställningar

Remittenten/beställaren beställer analyser elektroniskt  i TakeCare eller Webbremiss. Beställningar kan även utföras på mikrobiologens pappersremiss.

Analys- och metodval samt bedömning av fynd och resultat utgår från uppgifter på beställningen. Grundsjukdom eller symptom är exempel på uppgifter som ger laboraroriet stöd i bedömningen. Vid bakterieodling på sår är det nödvändigt att ange var på kroppen provet är taget. Vid bedömningen av provet tas hänsyn till kroppens normalflora.

Mikrobiologen saknar patientmottagning och utför ingen provtagning. Provtagningen utförs av vårdpersonal i respektive verksamhet eller av Karolinska Universitetslaboratoriets personal på provtagningsenheter.

Akuta beställningar

Kontakta alltid jourhavande läkare på mikrobiologen vid särskilt brådskande beställningar. Många mikrobiologiska analyser kan inte påskyndas trots akut beställning.

Svarstider som anges i provtagningsanvisningar beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Våra provtagningsenheter och Broschyr för utskrift

Externa länkar

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida

Är du patient eller närstående?