Kvalitetsarbete

På Reproduktionsmedicin arbetar vi med kvalitetssäkring. Reproduktionsmedicins ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och vi rapporterar årligen till kvalitetsregistret Q-IVF. Reproduktionsmedicinska laboratoriet är ackrediterat för fertilitetsutredningar enligt ISO 15189:2012 och är en vävnadsinrättning.

Kvalitetsarbetet med certifiering och ackreditering samt att vi är en vävnadsinrättning innebär att vi årligen blir reviderade av DNV-GL, SWEDAC och IVO.

 

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning

 

Patientenkäter

Vi arbetar mot ständig förbättring genom bland annat genom att genomföra patient- och medarbetarenkäter. Vi vill gärna veta vad ni patienter tycker om oss och hur vi kan förbättra oss.

Karolinska Universitetssjukhusets patientenkät

I vår patientenkät har vi bland annat 2 stående frågor om patientnöjdhet:

  • Hur värderar du som helhet den vård/behandling du har fått på Reproduktionsmedicin?
  • Om tillfälle uppstår, skulle du rekommendera Reproduktionsmedicin till andra?

2017 svarade Reproduktionsmedicins patienter i behandling så här:

81,7 % svarade Utmärkt eller mycket bra på frågan; Hur värderar du som helhet den   vård/behandling du har fått på Reproduktionsmedicin?

75,9 % svarade Ja, helt och hållet på frågan; Om tillfälle uppstår, skulle du rekommendera Reproduktionsmedicin till andra?

och Reproduktionsmedicinska laboratoriets patienter så här:

97 % svarade Utmärkt eller mycket bra på frågan; Hur värderar du som helhet den vård/behandling du har fått på Reproduktionsmedicinska laboratoriet?

95 % svarade Ja, helt och hållet på frågan; Om tillfälle uppstår, skulle du rekommendera Reproduktionsmedicinska laboratoriet till andra?

 

Det är viktigt för oss att ha ordning och reda, därför arbetar vi med behandlingsstödet LinnéFiler och dokumenthantering i Centuri som komplement till Universitetssjukhusets journalsystem Take Care.

Systemstöd