Lungscintigrafi, Nuklearmedicin Huddinge

Undersökningen görs för att se andningsluftens och blodcirkulationens fördelning i lungorna.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

För denna undersökning är det inga förberedelser.

Under undersökning eller behandling

Vi gör undersökningen i två moment. Först får du andas in en liten mängd av ett radioaktivt ämne. Med vår kamera tar vi bilder på hur luften är fördelad i lungorna. Du ligger ner under bildtagningen på vår undersökningsbrits. Kameran roterar runt dig sakta och tar bilder. Vi sprutar sedan en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen. Vi tar nya bilder för att se hur genomblödningen i lungorna fungerar. Total undersökningstid är 1,5 timmar.

Ibland har din läkare bara önskat att få se blodcirkulationen i lungorna och då får du injektionen i armen och sedan tar vi bilder som ovan men då tar undersökningen cirka 30 minuter. Detta står på din kallelse.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.