Information inför undersökning med PET-kamera

PET är en förkortning av positronemissions tomografi. Vid en PET-kameraundersökning används radioaktiva läkemedel som söker sig till ett visst organ eller viss vävnad. PET-kameran kan då registrera strålningen från läkemedlet och därigenom kan funktionen i organet undersökas. Vid bildtagningen tas också röntgenbilder, så kallade CT-bilder, som visar anatomin. Bilderna från PET och CT placeras på varandra för att röntgenläkaren ska kunna ge din läkare ett komplett svar.

Du behöver en remiss från din läkare för att komma till oss. En läkare hos oss granskar din remiss så att bästa möjliga undersökningsmetod används för att besvara frågeställningen i remissen.

Med hjälp av PET/CT-kameran kan vi undersöka hur organ ser ut och hur de fungerar. Det är ett hjälpmedel vid utredningar av tumörer, inflammatoriska processer eller minnesstörningar.

Hur fungerar det?

De radioaktiva spårämnena som vi använder produceras av en cyklotron (en form av partikelaccelerator) på morgonen samma dag som din undersökning ska ske. När det radioaktiva läkemedlet levererats till oss kan vi påbörja undersökningsproceduren.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till oss får du en injektion i armen med det radioaktiva läkemedlet. Du får sedan ligga och vila olika lång tid beroende på undersökningsmetod. Det vanligaste är 60 minuter. Under tiden hinner läkemedlet samlas upp i de organ som ska undersökas. Inför bildtagningen ber vi dig ta av metallföremål till exempel smycken, BH, bälte. Under själva bildtagningen måste du ligga still på en undersökningsbrits, cirka 30 minuter. I samband med bildtagningen injiceras ibland ett kontrastmedel.

Är undersökningen obehaglig?

Ämnena som ges framkallar inga reaktioner. Undersökning sker med kläderna på. Under själva undersökningen behöver du bara vara stilla.

Kontrastmedel i blodet?

Kontrastmedelsreaktioner är mycket sällsynta, men om du har du fått kontrastmedel i blodet tidigare och reagerat negativt på detta, ber vi dig kontakta oss.