Formiminoglutamat, U-

CMMS

Alternativt sökord: FIGLU, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik och behandlingskontroll för patienter med misstänkt eller bekräftad glutamatformiminotransferasbrist.

Formiminoglutamat (FIGLU) bildas vid nedbrytning av aminosyran histidin. FIGLU ansamlas när glutamatformiminotransferas inte kan omvandla FIGLU till glutamat. Enzymet behöver folat som co-faktor, vilket innebär att FIGLU även kan detekteras i små mängder vid folatbrist.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt i Take Care som "Formiminoglutamat, -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se Anvisning.
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2-10 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 1 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn.
Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst. Se Anvisning för transportdetaljer.
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar. 
Bedömning av laboratorieläkare.

På svarsblanketten besvaras koncentrationen för formiminoglutamat (FIGLU) samt koncentrationerna för de 15 st normalt förekommande aminosyrorna i mmol/mol kreatinin.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut