Extrem kirurgisk precision med AR-navigering

Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i världen genomfört ryggradsoperationer med hjälp av en ny avancerad AR- och 3D-navigationsteknik. Det ger högre precision vid operation – och högre patientsäkerhet.

Högre precision och ny typ av ingrepp ger effektivare vård och kortare rehab. 

– Med den nya navigationsteknologin kan vi i operationsrummet skapa en högupplöst 3D-bild av patientens ryggrad (insidan), som kombineras med den videobild man ser i operationsfältet (utsidan). Vi kan nu planera ingreppet virtuellt och med stor noggrannhet. Det säger neurokirurgen Adrian Elmi Terander, som genomfört den allra första operationen med den nya tekniken.

Kontrollerar resultatet i realtid

På det här sättet förbättras både vårdteamets planering av ingreppet och kirurgens möjlighet att styra instrumenten under operationen. Dessutom minimeras risken att patienten behöver genomgå en ny operation.

– Vi kan kontrollera resultatet omedelbart i operationssalen utan att behöva flytta patienten till en röntgenavdelning efter operationen. Det innebär att vi kan korrigera direkt om det skulle behövas.

Ingen stråldos för personalen

Eftersom det är videobilder som används för navigering under operationen minskar också stråldosen. Operationen sker med minimal stråldos för patienten och operationspersonalen utsätts inte för någon strålning alls.

Den nya tekniken har nu använts vid operationer av patienter med bland annat skolios och kotförskjutningar, för att korrigera anatomin och lindra smärta. I nästa fas vidareutvecklas tekniken för annan kirurgi.

Med patientnyttan i fokus

Navigationstekniken har utvecklats inom ramen för innovationspartnerskapet inom Bild och Funktion, mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips.

– När vi samarbetar på detta sätt kan vi påverka utifrån de behov vi ser i vården och förbättra för patienterna, säger Adrian Elmi Terander.

– Det är väldigt spännande och en otrolig möjlighet att få vara med och utveckla en helt ny medicinteknisk utrustning för kirurgi med patientnyttan i centrum.

– Det är väldigt spännande att få vara med och utveckla helt ny medicint eknik med patientnyttan i centrum, säger neurokirurgen Adrian Elmi Terander som är med och utvecklar operationsnavigation med AR- och 3D-bilder.

Första ryggradsoperationen i världen med nya tekniken

  • Förstärkt verklighet. Augmented reality, eller förstärkt verklighet, är en teknik som lägger till information till den fysiska verkligheten. Man kan säga att den hjälper oss att se mer än vad vi kan se "på riktigt". De virtuella bilderna kan till exempel ge en kirurg en uppfattning om hur det ser ut inne i kroppen under pågående operation – utan att öppna kroppen med ett snitt. I det här fallet kan skruvar som sätts in i patientens ryggrad placeras med större noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt.
  • 94 % noggrannhet. Förstudien, publicerad i vetenskapliga tidskriften SPINE, visade en noggrannhet (eng: accuracy) av skruvplacering på 85 procent. Sedan dess har fler operationer genomförts inom ramen för en klinisk studie. Resultaten visar på en genomsnittlig noggrannhet på 94 procent, de svåraste fallen inkluderade. 
  • Först i världen. Karolinska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i världen som genomfört operationer med den nya tekniken. Utrustningen ska installeras på 10 sjukhus runt om i världen.
  • Sprids till fler typer av kirurgi. I en första fas används navigationstekniken vid ryggradskirurgi, för att sedan vidareutvecklas för annan kirurgi, exempelvis operationer i hjärnan och hjärnans kärl samt vid ortopedi och trauma.
  • Vetenskapliga publikationer. Innovationssamarbetet har också resulterat i mer än 20  publikater.
  • Drivs inom innovationspartnerskap. Arbetet med att utveckla den nya navigationstekniken utgör en del av innovationspartnerskapet för Bild och Funktion, mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips. Involverade specialiteter på sjukhuset: Neurokirurgi, ortopedi och neuroradiologi. Läs mer om innovationspartnerskapet här