Fler har sökt betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Nyhet

Satsningen för att erbjuda sjuksköterskor en specialistutbildning med bibehållen lön fortsätter. Ansökningarna till hösten 2021 hade flest ansökningar hittills och det går fortfarande att söka till våren 2022.

I samarbete med Region Stockholm har Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2017 haft möjlighet att erbjuda sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen lön.  
Hedvig Alsmarker, Tf Chef Attrahera och Rekrytera ser hur specialistkompetenta sjuksköterskor är eftertraktade i hela landet och inte minst hos Karolinska, bland annat utifrån de högspecialiserade uppdragen som sjukhuset har.

– Vi är väldigt glada att genom att erbjuda lön under studietiden kunna möjliggöra för fler sjuksköterskor att kunna ta steget att studera vidare till specialistsjuksköterska. Tack vare studielönen kan intresset få styra om man väljer att specialisera sig eller inte, snarare än ekonomiska faktorer.

Eftersom erbjudandet finansieras delvis av Region Stockholm så förbinder man sig till att arbeta på Karolinska i minst två år efter avklarade studier. 

– Upplägget ger oss möjlighet till att säkra vår kompetensförsörjning och samtidigt tryggheten till den studerande att veta var man kommer att arbeta efter studierna. Satsningen på betald specialistutbildning är helt enkelt win-win, säger Hedvig Alsmarker.

Ett utmanande men givande arbete 

Kamaljit Kaur är en av de sjuksköterskor som går specialistutbildningen idag. Kamaljit har arbetat som sjuksköterska sedan 2019 och när pandemin bröt ut tog hon tjänstledigt från sitt arbete på Ersta sjukhus för att arbeta på intensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

– Jag insåg snabbt att det var intensivvårdsutbildningen jag ville läsa i framtiden för att arbetet är stimulerande, utmanande och givande för både patienter och närstående. På en intensivvårdsavdelning arbetar man i ett team av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, vilket är bra för att få en helhetsbild av patienten och patientens omvårdnadsbehov, säger Kamaljit Kaur. 

Trots att arbetet på intensivvårdsavdelningen har varit utmanande så känner Kamaljit att den har varit varierad med goda utvecklingsmöjligheter och att hon har fått bra stöd av sina kollegor.  

– Att få arbeta med svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning betyder mycket för mig. Att få finnas där för både patienter och närstående och dela deras glädje och sorg. Det finns bra resurser på en intensivvårdsavdelning med avancerad medicinskteknisk utrustning.

Vill du utbilda dig till specialistsjuksköterska med lön med start VT 2022? 

Ansökan är öppen till 2 januari 2022. Ansökningstiden kan komma att förlängas om det finns platser kvar, så håll utkik! Klicka här för att läsa mer om utbildningen och för att ansöka.