Unik, nationell upphandling i hamn – skapar säkrare transporter av för tidigt födda barn

Nyhet

Varje år genomförs tusentals kuvöstransporter i Sverige. En utmaning med dem är att regionerna tidigare använt olika kuvössystem, ambulanser, flygplan och helikoptrar, vilket försvårat arbetet. 2018 inleddes en upphandling för att skapa ett gemensamt nationellt transporkuvössystem för att förenkla transporter av för tidigt födda barn. Nu är avtalet i hamn!

- Nu förenklas neonatala transporter mellan sjukhus enormt! Nu kommer vårdpersonal veta hur en transportkuvös från en annan region fungerar. Det blir också enklare att lasta i och ur ambulanser, flygplan och helikoptrar då utrustningen alltid är densamma, säger Ellinor Hård - upphandlingens Projektledare och till vardags verksam som Förvaltningsledare inom Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Upphandlingen baseras en gemensam EU-standard och totalt har 14 regioner anslutit. Avtalet är resultatet av ett samarbete mellan främst sex större sjukhus i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Skåne, Linköping och Örebro. Emma Delin arbetar som Medicinteknisk ingenjör inom Region Örebro.

- Trots storleken och bredden på våra projektforum så har deltagarna varit prestigelösa och vi har kunnat enas i stora och komplexa avtalsfrågor. Det har gått över förväntan att utforma ett avtal som passar olika regioner och professioner, säger Emma Delin.

Övriga regioner har agerat ”passiva deltagare” och lämnat förtroende till den mindre arbetsgruppen. Karolinska Universitetssjukhuset har drivit projektet och Region Uppsala varit upphandlande myndighet.

- Vi ser stora fördelar med avtalet. En är att vi samarbetat över regionerna och specificerat hur de kuvöser vi ska köpa in ska konfigureras. En annan fördel är att vi verkar på en världsmarknad där Sverige är en liten spelare. När vi gått samman och gemensamt blivit en större aktör, har vi fått möjlighet att tillsammans med leverantören kravställa hur kuvöserna byggs och hur interfacet mellan kuvös och fordon utformas, säger Mattias Kjellberg - Biträdande överläkare för intensivvårdsavdelningen för tidigt födda, tillika Medicinskt ansvarig för neonatala transsportteamet för luftburen intensivvård på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Förutom hög igenkänningsfaktor bland transportteamens personal har upphandlingen även skapat förutsättningar för lägre kostnader, bland annat då det krävs färre flyggodkännanden av systemet. Varje transportkuvössystem behöver nämligen flyg-godkännas i samtliga ambulanshelikoptrar och flygplan som det ska färdas i.

- Nu när vi har ett och samma system kan vi tillsammans godkänna det i de ambulansfordon vi flyger mest i och därmed dela på kostnaden mellan regionerna, säger Ellinor Hård.

Fakta om upphandlingen

  • De transportkuvöser som avtalet omfattar är till för de allra minsta, det vill säga nyfödda, neonatala patienter.
  • Kuvöserna är försedda med bland annat ventilatorer, läkemedelspumpar, övervakningsmonitorer, syrgas, NO-gas, befuktare och sugsystem.
  • Totalt har 14 regioner i landet anslutit sig till avtalet, vilket motsvarar i princip alla regioner som idag hanterar neonatala transporter.
  • Neonatala transporter sker främst i vägambulans, ambulansflygplan och ambulanshelikoptrar inom Sverige men även utanför och av speciella transportteam.