Sällsynta diagnoser och innovation i fokus vid kungligt statsbesök från Spanien

Nyhet

Sällsynta diagnoser, rehabilitering och innovation stod i fokus när Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet idag fick kungligt besök. Den journalistutbildade spanska drottningen, som bland annat är engagerad i frågor kring sällsynta sjukdomar och forskning inom hälsoområdet, fick lyssna till ett skräddarsytt program.

Förutom H.M. Drottning Letizia och H.M. Drottning Silvia var H.K.H. Kronprinsessan Victoria, socialminister Lena Hallengren och Diana Morant Ripoll, Spaniens vetenskaps- och innovationsminister, hedersgäster.

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och Karolinska Universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga hälsade gästerna välkomna och gav en kort introduktion till den forskning, utbildning och vård som bedrivs här. Därefter fick Anna Lindstrand, professor och överläkare i klinisk genetik, och Anders Olauson, styrelseordförande vid Ågrenska Stiftelsen, presentera ämnet sällsynta diagnoser. Anders Olauson riktade ett varmt tack till de bägge drottningarna för deras stöd till området sällsynta diagnoser. Anna Lindstrand framhöll värdet i det nära samarbetet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Hon har bland annat varit med om att bilda Genomic medicine center Karolinska (GMCK) vars syfte är att stötta och bygga upp klinisk genomsekvensering inom en rad sjukdomsområden. Anna Lindstrand framhöll vikten av fördjupade internationella samarbeten. Bland annat finns nu ett internationellt initiativ om utbyte av genetiska forskningsdata, som både Spanien och Sverige deltar i. Att få tillgång till andra forskares resultat och data betyder enormt mycket för både den fortsatta forskningen och för behandlingen av patienterna.

Title:Event: spanska statsbesök,Time: 17: 15,Date:  24-11-2021,Photo: Danish Saroee / 0730872600 /Karolinska institutet, Solna, Sweden ,Socialminister Lena Hallengren, H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga lyssnade intresserat till de olika föredragshållarna. 

Nästa punkt på programmet handlade om integration av vård, innovation och forskning med patienten i fokus. Claes Hultling från Stiftelsen Spinalis berättade han hur han, en ung, hårt arbetande narkosläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, plötsligt blev patient på sin egen arbetsplats efter en dykolycka där han fick en ryggmärgsskada och blev rullstolsburen. Efter en snabb rehabilitering insåg han att hans nya mission skulle vara att hjälpa andra ryggmärgsskadade patienter. Han grundade stiftelsen Spinalis som har ett eget behandlings- och forskningscenter.  Idag överlever många fler med ryggmärgsskada men det behövs mer forskning och även utbildning för läkare. Claes Hultling menar att det viktigaste för en framgångsrik behandling är att motivera patienten. Utan motivation kan ingen behandling lyckas.

Staffan Holmin, professor och överläkare i neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, presenterade innovationen Extroducer. År 1952 introducerades en banbrytande ny invasiv behandling av bland annat strokepatienter, som Karolinska Universitetssjukhuset var bland de första sjukhusen att använda. Tekniken, som idag används på patienter med förträngningar eller kärlskador i hela kroppen, innebär att kirurger med hjälp av röntgen och en tunn metalltråd kan ta sig runt i hela kärlsystemet och behandla förträngningar eller skador på kärlen. Den nya tekniken som Staffan Holmin varit med om att utveckla, Extroducer, innebär att kirurgen inte bara kan navigera inne i kärlsystemet utan även föra metalltråden ut ur kärlet in i annan vävnad som annars har varit svår att behandla eller ens komma åt.

Title:Event: spanska statsbesök,Time: 16: 17,Date:  24-11-2021,Photo: Danish Saroee / 0730872600 /Karolinska institutet, Solna, Sweden ,
H.K.H. Drottning Silvia och H.K.H. Drottning Letizia är bägge engagerade i hälso- och sjukvårdsfrågor, inte minst om sällsynta diagnoser. 

I publiken satt några särskilt inbjudna gäster, bland annat spanska studenter som just nu studerar vid Karolinska Institutet. De fick en kort pratstund med kungligheterna innan det var dags för dem att gå vidare med statsbesöket.

Foto: Danish Saroee