Patienter med postcovid välkomnas till Karolinska i Huddinge

Nyhet

Nu samlar Karolinska vården av patienter med postcovidbesvär till mottagningen i Huddinge. Målet är att erbjuda bästa möjliga, högspecialiserade vård tack vare att kompetensen samlas vid en mottagning. Här ska patienterna få utredning, diagnos och behandling för symtom kopplade till postcovid.

Till postcovidmottagningen i Huddinge kommer patienter på remiss från vårdcentral, husläkare eller från andra delar av Karolinska Universitetssjukhuset. Under uppbyggnaden av mottagningen i Huddinge har en likadan mottagning funnits på Karolinska i Solna, men nu erbjuds de patienter som tidigare gått i Solna att i stället komma till Huddingemottagningen.

– Vi vet att behovet är stort hos de här patienterna, och just därför vill vi kunna erbjuda bästa möjliga vård genom att kraftsamla vår kompetens vid en och samma mottagning, säger Linda Holmström, samordningsansvarig verksamhetschef.

Mottagningen är högspecialiserad och tar emot patienter med omfattande, komplexa symtom efter covid-19. Många är i stort behov av utredning, diagnostik, behandling, stöd och rehabiliterande insatser från ett så kallat multidisciplinärt team. Det innebär att patienterna inte bara kan träffa läkare och sjuksköterskor med kompetens inom bland annat lung- och infektionsmedicin, kardiologi, allmänmedicin, radiologi, neurologi och rehabilitering, utan också psykolog, fysioterapeut, kurator och arbetsterapeut. Flera planerade eller pågående forskningsprojekt är kopplade till mottagningen vilket bidrar till ökad kunskap om postcovid och utveckling av vården för patientgruppen.

– Till oss kommer patienter som inte har sjukhusvårdats i samband med covid-19 sjukdom, men som efteråt lider av allvarligt nedsatt funktion, arbetsförmåga och livskvalitet. Men också patienter som har vårdas på Karolinska med stort behov av andningshjälp, och där vi efteråt kan se behov av uppföljning från ett multidisciplinärt team, säger Linda Holmström.

Eftersom hjälpbehovet är stort hos denna patientgrupp finns viss väntetid innan patienterna kallas till postcovidmottagningen i Huddinge. Därför har mottagningen en viktig roll som kunskapsstöd till primärvården. På så sätt behöver vissa patienter inte vänta på en tid på Karolinska utan kan i stället behandlas hos sin lokala vårdcentral eller husläkare.