Karolinska ska hitta minst 50 procent av de som bär på ärftlig blodfettssjukdom

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset och Medicinsk enhet Endokrinologi har fått en utökad budget på 15 miljoner kronor från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att screena och diagnostisera den ärftliga blodfettsjukdomen familjär hyperkolesterolemi (FH) som orsakar hög kolesterolnivå och ökad risk för bland annat hjärtinfarkt.

Syftet med den riktade satsningen under 2022-24 är att identifiera minst 50 % av de med sjukdomen i Region Stockholm. Det motsvarar cirka 3700 patienter.

- Vi är oerhört glada över den utökade budgeten för FH-screening och tolkar det som en bekräftelse på att nya innovativa arbetssätt som utvecklar vården fått gehör, säger läkaren Karin Littmann som tillsammans med Jonas Brinck är projektledare.

Arbetet kommer i huvudsak utföras på ME Endokrinologi under verksamhetschef David Nathanson men uppdraget kommer även inkludera andra medicinska enheter och sjukhus i Region Stockholm.

Den ena målgruppen som screenas är förstagradssläktingar till patienter med redan diagnosticerad FH. Den andra målgruppen är högriskpatienter med kranskärlssjukdomar.

- Det kan vara livsavgörande att få medicinsk behandling i ett tidigt skede om man har FH. De flesta bär på sjukdomen utan att de själva vet om och därför är det viktigt att vi kan screena riskgruppen för att hitta dessa patienter, säger Jonas Brinck.

Karolinska universitetssjukhuset har under två år tagit fram en digifysisk vårdkedja för diagnostik av FH. Det nya arbetssättet bygger på en interaktiv webplattform, FHabian.nu, och innebär att stora patientflöden kan effektivt screenas med relativt små vårdresurser.

Målgruppen med förstagradssläktingar är implementerad i klinisk rutin sedan september. Delen för screening av patienter med kranskärlssjukdom är under optimering och beräknas vara klar till årsskiftet.