Stort anslag möjliggör satsning på AI inom Bröstradiologi

Nyhet

I slutet på september tilldelades “Nationell plattform för validering av AI inom Bröstradiologi” anslag från både Vinnova och RCC. Fredrik Strand, civilingenjör och bröstradiolog på Karolinska Universitetssjukhuset är en del av nätverket som fått anslagen.

- Jag blev väldigt glad när vi fick besked om att vi fått anslag. Vi ser mycket stor nytta med vårt projekt, och det var glädjande att den synen delades av både RCC och Vinnova. Nu börjar det hårda arbetet, säger Fredrik Strand, civilingenjör och bröstradiolog som leder forskningen inom AI och bröstradiologi på Institutionen för Onkologi-Patologi på Karolinska Institutet.

Projektet “Nationell plattform för validering av AI inom Bröstradiologi” arbetar med att kunna säkerställa att patienters röntgenbilder blir bedömda av så bra AI-verktyg som möjligt genom att hjälpa sjukhusen förstå möjligheter och begränsningar med olika AI-algoritmen. När forskningsprojektet tar slut så är planen att skapa en permanent lösning, men arbetet tar inte slut där.

Fredrik Strand,

- Även i en framtid där det finns etablerade AI-algoritmer tror vi man behöver en kontinuerlig kvalitetskontroll för att säkerställa att algoritmen inte plötsligt fungerar sämre för en viss grupp av patienter eller en viss sorts röntgenutrustning, säger Fredrik Strand.

Förhoppningarna för projektet är att det ska i framtiden vara möjligt på kortare tid att få underlag för att avgöra om och hur AI kan förbättra screeningen. 

Utvecklingen av projektet sker i samarbete med Lunds Universitet, Linköpings Universitet, KTH, Nationellt Programområde Diagnostisk, Bröstcancerförbundet mfl.  
Anslaget från RCC, Regionala Cancercentrum i Samverkan, på 8 miljoner kr tilldelades 22 september. Projektet ingår även i ett större inkubator-projekt, vilket blev tilldelat ett anslag av Vinnova på 17 miljoner kronor den 23 september.