Ett nummer för alla cancerpatienter under jourtid

Nyhet

För att ge ökat stöd, rådgivning och en tydlig kontaktväg har Tema Cancer startat Ett nummer in. Ett gemensamt telefonnummer att ringa på kvällar och helger för alla cancerpatienter under behandling.

Telefonnumret är en del i projektet Ökad tillgänglighet för alla Tema Cancers patienter som drog i gång i september 2021.

- Tillgängligheten för våra patienter har alltid varit lite av vår akilleshäl, och det har sett väldigt olika ut inom temat. Vi har kartlagt samtal vi fått in i TeleQ och ärenden från 1177, och sett att det inte har varit så lätt för patienterna att hitta rätt väg, säger Karolina Fridblom, vårdenhetschef och projektledare.

Ett nummer in

Många patienter kontaktade Karolinska efter kontorstid och ett huvudspår i projektet var att kunna erbjuda en tydlig kontakt för kvällar och helger. Resultatet blev Ett nummer in, ett telefonnummer för alla temats patienter under cancerbehandling eller som nyligen opererats på grund av cancerdiagnos. Syftet är att ge stöd och rådgivning och rätt omhändertagande när patienterna är under behandling.

Telefonlinjen bemannas enligt ett rullande schema av cirka 20 kontaktsjuksköterskor från alla Tema Cancers medicinska enheter. En av dem som bemannar är Johanna Assarsson, kontaktsjuksköterska på mottagningen för huvud- hals- lung- och hudcancer.

- Det var ett enkelt beslut att jobba med Ett nummer in. Jag är ganska ny sjuksköterska och det är ett väldigt bra tillfälle att lära mig mer om cancersjukdomarna. Jag är också trygg i mig själv och min roll som sjuksköterska vilket också är viktigt.

Alla medicinska enheter har satt ihop ett informationsmaterial med de vanligaste frågorna och biverkningarna för just deras patienter. Kontaktsjuksköterskorna har också ett nära samarbete med den akuta bedömningsenheten och samtalen ska kunna bespara patienterna akuta besök dit som inte alltid är nödvändiga.

- Jag har alltid möjlighet att ringa den akuta bedömningsenheten och rådgöra om en patient och ber patienten att åka in till dem om vi ser att det behövs, berättar Johanna Assarsson.

Viktiga inspel från patientrepresentanter

En viktig del i arbetet med ökad tillgänglighet har varit att pröva idéer på patientrepresentanter. Flera patientföreningar har varit delaktiga i arbetet och medlemmarna har kunnat komma med kommentarer till de idéer som har tagits fram.

- Samarbetet har verkligen fungerat jättebra, de synpunkter som har kommit in har tagits väl emot. Det är roligt att Tema Cancer är engagerade i att använda patientrepresentanter, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer som är en av patientföreningarna som varit engagerade.

Viktigt stöd till patienterna

Johanna Assarsson ser att hon och alla som bemannar Ett nummer in fyller en viktig funktion för cancerpatienterna.

- En del patienter jag pratar med kan uppleva sig vara riktigt akut sjuka, nästan på liv och död. Att jag då finns tillgänglig för att prata och lugna, förklara att de har normala biverkningar och att det räcker att de ringer sin kontaktsjuksköterska nästa dag, det är en otroligt viktig tjänst.

Bild: Kontaktsjuksköterska Johanna Assarsson är en av dem som bemannar Ett nummer in. Foto: Linn Almerud

PROJEKTET ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Projektet Ökad tillgänglighet är temaövergripande och involverar hela Tema Cancer.

I projektet ingår Ett nummer in på jourtid, ett telefonnummer för alla patienter under cancerbehandling eller som nyligen opererats på grund av cancerdiagnos. Numret startade 6 september. Telefonnumret bemannas av kontaktsjuksköterskor från hela temat och har öppet vardagar 16:00-20:00 och helger 09:00-16:00.

Projektet har också inkluderat en översikt över vilka kontaktvägar patienter kan välja och en temagemensam struktur för kallelsebreven har tagits fram. Även öppettiderna i TeleQ och valmöjligheterna på 1177 har setts över.

De har också aktiverat appen Alltid Öppet där flera medicinska enheter har startat upp chattfunktionen.