Storskalig testning på Karolinska – nu 85 000 PCR-test i veckan

Nyhet

Karolinska Universitetslaboratoriet har hittills haft en kapacitet för att analysera upp till 15 000 PCR-test per vecka. Genom en gedigen satsning har verksamheten utökats - och kan nu hantera storskaliga volymer om upp till 85 000 test i veckan. Dessutom med korta svarstider.

Sedan covid-19-pandemins start har Karolinska Universitetslaboratoriet analyserat 766 000 PCR-test mot covid-19, samtidigt som det funnits ett samarbete med externa laboratorium i regionen som också utfört PCR-test för regionens invånare. Från och med september utökar Karolinska uppdraget då verksamheten byggts ut till en storskalig testkapacitet.

- Vi har arbetat strukturerat med en expansion för att kunna driva stora testvolymer i egen regi. Både genom att anställa mer personal och genom att öka utrustningen utifrån efterfrågan, berättar Claes Ruth, funktionschef för Karolinska Universitetslaboratoriet.

Claes Ruth, funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet.

Den storskaliga hanteringen av tester gör Karolinska bättre rustat för att hantera den fortsatta testningen av covid-19. Dessutom står verksamheten redo för framtidens pandemier, och kan snabbt växla upp i kapacitet genom att omfördela resurser.

- Tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm arbetar vi med en strategi för att långsiktigt hantera framtida pandemier, och skulle en ny pandemi komma har vi redan arbetssätten och rutinerna redo, berättar Claes Ruth.

Förutom att leverera snabba testsvar, där 90% av patienterna får svar inom 14 timmar, genomförs även storskalig sekvensering av tester för att diagnosticera vilka covid-19-stammar som finns i Sverige. På Arlanda provtas resenärer sedan i våras, och proverna skickas till Karolinska för analys.

- Karolinska har en integrerad kedja och förmåga att diagnosticera vilka stammar som kommer in i landet, inte bara för Region Stockholm utan också för Uppsala och Västerbotten, som vi har ett samarbete med, säger Claes Ruth.

Covid-19-provtagning, Karolinska Universitetslaboratoriet:

  • Antal genomförda PCR-test på Karolinska sedan pandemins start: 766 000 av totalt 2 257 000 i Region Stockholm
  • Nuvarande storskalig kapacitet på Karolinska: 85 000 PCR-test per vecka.
  • Svarstid för PCR-prover: 90% får svar inom 14 timmar efter provets ankomst till lab.